UNDERSTAND

Understand

Естественият отбор на молекулярно равнище

август 26, 2011 | Issue 14

Превод от Райчо Димков. Знаем, че определени генетични последователности могат да ни помогнат да преживеем в околната  среда – това е основата на…

Ages: not applicable; Keywords: Biology, Evolution, Ethics, Genetics, Molecular biology, History of science

                   

Article PDF