Τι πίνεις; Νερό βρύσης ή  εμφιαλωμένο Teach article

Τι είναι καλύτερο; Το νερό της βρύσης ή το εμφιαλωμένο; Δοκιμάστε αυτές τις δραστηριότητες βασισμένες σε απλές αναλύσεις, διεξάγετε μια συζήτηση, καθώς και μια δοκιμή στα τυφλά, για να μάθετε τα πάντα γύρω από το πόσιμο νερό και το πώς να προάγετε βιώσιμες συνήθειες.    

Η διαχείριση του νερού είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί το καθαρό νερό είναι απαραίτητο για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου. Πολλοί προτιμούν το εμφιαλωμένο νερό έναντι εκείνου της βρύσης, αλλά αυτή η τάση έχει μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον όσον αφορά την παραγωγή απορριμμάτων και τους ρύπους. Πολλές από τις πεποιθήσεις μας συνδέονται με  προκαταλήψεις παρά με πραγματικές εμπειρίες ή χαρακτηριστικά προϊόντων: στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. το νερό της βρύσης είναι ελεγμένο, ασφαλές και συνήθως έχει καλή γεύση.

Εικόνα: Bernd Müller/Pixabay

Αυτές οι δραστηριότητες στόχο έχουν να διερευνήσουν τις απόψεις των μαθητών πάνω στο θέμα και να προκαλέσουν αλλαγές στην κατανάλωση του νερού και τις  αντιλήψεις γύρω από αυτήν. Οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα για το νερό της βρύσης και θα το εμπιστευτούν περισσότερο, ενώ θα σκεφτούν σχετικά με την υπερκατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού.

Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών

 • Χημεία: pH, οξέα και βάσεις (Θεωρία του Lewis), ιόντα μετάλλων ομάδας 2, αντιδράσεις συμπλοκοποίησης, προετοιμασία και συγκέντρωση διαλύματος, τεχνική ογκομέτρησης και αρχή της μεθόδου, δείκτες pH
 • Επιστήμες της Γης: σύνθεση ασβεστολιθικών ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Βιολογία: το νερό ως πηγή ανόργανων αλάτων, φυσιολογικές  επιδράσεις, οσμωτική πίεση στα κύτταρα.

Δημιουργήσαμε τις ακόλουθες δραστηριότητες για μαθητές 16–19 ετών. Οι δραστηριότητες αυτές είναι επίσης κατάλληλες για ηλικίες 14–16 εάν δοθεί λιγότερη έμφαση στις μεθόδους ογκομέτρησης και στις χημικές αντιδράσεις.

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή στο πόσιμο νερό

Εικόνα: Bluewater Sweden/Unsplash

Αρχικά, οι μαθητές λαμβάνουν κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του πόσιμου νερού και καλούνται να κάνουν έρευνα για το πόσιμο νερό στην περιοχή τους.

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει 1 ώρα εισαγωγής και 2 ώρες ασκήσεων στο σπίτι.

Πόροι

 • Εισαγωγή στη διαχείριση του νερού (ενημερωτικό φύλλο για το πόσιμο νερό)
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο για έρευνα
 • Πληροφορίες για την ποιότητα του νερού ή πλάνο του τοπικού συστήματος ύδρευσης (ξεναγούμενες επισκέψεις σε εργοστάσια νερού συστήνονται ανεπιφύλακτα, ώστε να αποκτηθεί επί τόπου γνώση για το νερό που διανέμεται)
 • Λίστα εργασιών (Φύλλο εργασίας «το νερό της περιοχής σου»)
 • Τη ρουμπρίκα αξιολόγησης παρουσιάσεων

Διαδικασία

 1. Μετά από μια εισαγωγή στη διαχείριση του νερού και τις χρήσεις του (1 ώρα), οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο-τεσσάρων ατόμων, ανάλογα με την περιοχή που μένουν.
 2. Με βάση τα πιστοποιητικά ανάλυσης νερού (διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της τοπικής εταιρείας ύδρευσης) και τα σχολικά βιβλία φυσικών επιστημών, θα πρέπει οι μαθητές να ετοιμάσουν μια σύντομη παρουσίαση Powerpoint, ακολουθώντας τη λίστα στο φύλλο εργασίας για το τοπικό νερό. Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο της περιοχής με περιγραφή της προέλευσης του νερού (πηγή, υπόγειο ή επιφανειακό νερό) και τη διαδρομή που ακολουθεί από την πηγή ως τη βρύση.
 3. Κατά περίπτωση, μπορεί να γίνει σύγκριση των τιμών σκληρότητας, η οποία επηρεάζεται από διάφορα γεωλογικά χαρακτηριστικά στις διάφορες περιοχές.
 4. Οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογήσουν τις τιμές που αναγράφονται πάνω σε κάποιο πιστοποιητικό ανάλυσης νερού (π.χ. pH, περιεκτικότητα σε άζωτο, σκληρότητα κτλ) και να περιγράψουν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση.
 5. Οι παρουσιάσεις μπορούν να βαθμολογηθούν με βάση τη ρουμπρίκα αξιολόγησης παρουσιάσεων

Δραστηριότητα 2: Συζήτηση-νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό;

Εικόνα: engin akyurt/Unsplash  

Προκειμένου να μελετήσουν τα διαφορετικά είδη πόσιμου νερού, καθώς  και τις συνέπειες των συνηθειών κατανάλωσης του, οι μαθητές διεξάγουν έρευνα και μετά ακολουθεί συζήτηση στην τάξη με θέμα το νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό.

Εναλλακτικά, η συζήτηση μπορεί να περιμένει αφού ολοκληρωθούν οι Δραστηριότητες 3 και 4 και έτσι να χρησιμοποιηθεί ως δραστηριότητα εμπέδωσης στο τέλος.

Αυτή η δραστηριότητα διαρκεί περίπου 3 ώρες: 1 ώρα εισαγωγής και έρευνας, 1 ώρα προετοιμασίας της επιχειρηματολογίας και 1 ώρα συζήτησης.

Πόροι

Διαδικασία

 1. Στους μαθητές θα πρέπει να δοθούν άρθρα και υλικό από το διαδίκτυο από επίσημες ιστοσελίδες ή εκδόσεις (π.χ. οδηγίες του ΠΟΥ, οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, δεδομένα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της τοπικής εταιρείας ύδρευσης, ιατρικές και ερευνητικές ενώσεις, άρθρα για περιβαλλοντικά θέματα), τα οποία μπορούν να συσχετίσουν με άλλες πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Δείτε το υποστηρικτικό υλικό για παραμέτρους που προτείνεται να ληφθούν υπόψη.
 2. Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες (που επιλέγονται τυχαία) και καθεμία υποστηρίζει μία από τις πλευρές (νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό). Κάθε μαθητής αναλαμβάνει μια παράμετρο (Βλ. φύλλο εργασίας συζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι όλες καλύπτονται), εξετάζει τις πηγές, κάνει τη δική του έρευνα και προετοιμάζει δυο προτάσεις για να υποστηρίξει την άποψη του και μία πρόταση για να προτάξει απέναντι σε πιθανές επισημάνσεις της αντίπαλης πλευράς.
 3.  Στην τάξη, κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει μία λίστα με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα ώστε να εξασφαλιστεί όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να συμβάλουν στη συζήτηση.
 4. Πριν τη συζήτηση, ο εκπαιδευτικός ελέγχει ότι κάθε επιχείρημα βασίζεται σε αξιόπιστες πηγές και περιλαμβάνει σημαντικά και καλά τεκμηριωμένα δεδομένα ή επιστημονικές πληροφορίες.
 5. Κατά τη συζήτηση, η κάθε πλευρά παίρνει τον λόγο με τη σειρά της. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν μία δήλωση. Κάθε ομιλητής έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο χρόνο να μιλήσει (περίπου 2 λεπτά) και να παρουσιάσει τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματά του (π.χ. το νερό της βρύσης μπορεί να έχει γεύση (ή να μυρίζει) χλώριο – για να απομακρύνετε το χλώριο, τοποθετήστε μια κανάτα με νερό στο ψυγείο για μερικές ώρες πριν το πιείτε).  

Συζήτηση

Η επιχειρηματολογική δεινότητα του κάθε συμμετέχοντα, όσον αφορά την παρουσίαση και το περιεχόμενο, μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τη ρουμπρίκα αξιολόγησης συζήτησης.

Μετά τη συζήτηση, η τάξη μπορεί να ανταλλάξει απόψεις γύρω από τα όσα ειπώθηκαν. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιραστούν πράγματα τα οποία δεν γνώριζαν πριν ή πράγματα τα οποία τους προκάλεσαν έκπληξη. Θα επηρεάσουν όλα αυτά τον τρόπο με τον οποίο πίνουν νερό;

Δραστηριότητα 3: Καθορισμός της συνολικής σκληρότητας του νερού

Οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν το νερό της βρύσης στο σχολείο ή το σπίτι τους ή μπορούν να αναλύσουν εμφιαλωμένα μπουκάλια νερό.

Για το νερό της βρύσης, θα πρέπει να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με τα πιστοποιητικά ανάλυσης που παρέχονται από την τοπική εταιρεία ύδρευσης. Για το εμφιαλωμένο νερό, θα πρέπει να τα συγκρίνουν με όσα αναγράφονται στις ετικέτες των μπουκαλιών.

Ο καθορισμός της συνολικής σκληρότητας του νερού γίνεται με ογκομέτρηση με αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA), το οποίο σχηματίζει άχρωμα σταθερά σύμπλοκα με ιόντα Ca2+ και Mg2+  σεpH = 9–10. Αυτά τα ιόντα βρίσκονται στο νερό φυσικά λόγω των ορυκτών που διαλύονται σε αυτό, καθώς περνά μέσα από το έδαφος και τα πετρώματα.

Για να διατηρηθεί το pH του διαλύματος στο 9-10, χρησιμοποιείται ρυθμιστικό διάλυμα (NH4Cl + NH4OH). Ο δείκτης μέλανος εριοχρώματος Τ (Eriochrome Black T / EBT) αλλάζει χρώμα όταν αυτά τα δύο ιόντα συμπλοκοποιούνται πλήρως με EDTA.

Εκτός από το τεστ σκληρότητας που περιγράφεται εδώ, μπορούν να προταθούν και άλλα τεστ, ανάλογα με τον χρόνο και τη διαθεσιμότητα οργάνων, όπως:

 • συγκεντρώσεις ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου (ατομική απορρόφηση)
 • άλατα ασβεστίου (δοκιμή φλόγας)
 • συγκέντρωση διττανθρακικών (ογκομέτρηση αλκαλικότητας νερού)
 • μικροβιακή ανάλυση ολικών κολοβακτηριοειδών (κοπρανώδης μόλυνση- τιμή αναφοράς: 0 μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά ml)
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

Αυτή η δραστηριότητα παίρνει περίπου 2 ώρες. Επίσης, χρειάζεται χρόνος για την προετοιμασία των διαλυμάτων και του εξοπλισμού (1 ώρα. αυτό μπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό ή τον τεχνικό).

Ασφάλεια

Φοράτε εργαστηριακή ποδιά και γάντια

Υλικά (ανά ομάδα)

 • προχοϊδα 50 ml (+στήριγμα)
 • ογκομετρικός κύλινδρος 100 ml
 • κωνική φιάλη 250 ml
 • ποτήρι ζέσεως 100 ml
 • γυάλινο χωνί
 • διάλυμα EDTA νατρίου 0.01 M
 • σκόνη EBT
 • ανοξείδωτη σπάτουλα
 • ρυθμιστικό διάλυμα, pH 10 (NH4Cl + NH4OH)
 • κλίμακα σκληρότητας νερού

Διαδικασία

 1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων ατόμων. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα δείγμα νερού (βρύσης, αποσταγμένο, φιλτραρισμένο, εμφιαλωμένο).
 2.  Γεμίστε την προχοϊδα με διάλυμα EDTA νατρίου 0.01 M (πρότυπο διάλυμα)
 3. Βάλτε 100 ml νερού (δείγμα) σε κωνική φιάλη των 250 ml
 4. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα (λίγους κρυστάλλους) σκόνης EBT (δείκτης): το διάλυμα στην κωνική φιάλη θα αποκτήσει ρόδινη χροιά.
 5. Ογκομετρήστε με διάλυμα EDTA νατρίου έως ότου το χρώμα γίνει γαλάζιο χωρίς ρόδινες αποχρώσεις.
Οι εικόνες είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων
 1. Μετρήστε τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που προστέθηκε και καταγράψτε τον.
 2. Επαναλάβετε τουλάχιστον τρεις φορές και υπολογίστε τον μέσο όγκο του πρότυπου διαλύματος.

Αποτελέσματα

 • Τι παρατηρείτε όταν ο δείκτης προστίθεται στο νερό και το ρυθμιστικό διάλυμα;
 • Τι παρατηρείτε όταν μια μικρή ποσότητα EDTA προστίθεται στο διάλυμα; (το χρώμα δεν αλλάζει. σχηματίζει άχρωμα, σταθερά σύμπλοκα με ιόντα Ca2+ and Mg2+ ,  τα οποία συναντάμε φυσικά στο νερό).
 • Γιατί το διάλυμα γίνεται μπλε όταν προστίθεται επιπλέον ποσότητα EDTA; (γιατί όλα τα ιόντα Ca2+ and Mg2+ έχουν συμπλοκοποιηθεί από το EDTA.)
 • Υπολογίστε την ολική σκληρότητα του νερού σε γαλλικούς βαθμούς (F°. προσοχή με τους βαθμούς Fahrenheit!) ως mg/l ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

1 ml διαλύματος νατρίου EDTA (0.01 M) = 1 F° = 10 mg/l CaCO3

 • Κατηγοριοποιήστε το νερό ως πολύ σκληρό, σκληρό, ήπια σκληρό, μέτρια σκληρό, μαλακό ή πολύ μαλακό: οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 10 και 50 F°.
 • Συγκρίνετε τις τιμές με εκείνες που αναγράφονται στην ετικέτα (εμφιαλωμένο νερό) ή στο πιστοποιητικό ανάλυσης από την τοπική εταιρείας ύδρευσης (νερό βρύσης).

Μονάδες σκληρότητας νερού

Υπάρχουν διάφορες επίσημες μονάδες μέτρησης για τη σκληρότητα του νερού:[1]

– Τα μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ορίζονται συνήθως ως 1 mg/l CaCO3. Είναι ισοδύναμα με το mg/l χωρίς συγκεκριμένη χημική ένωση.

– Γαλλικός βαθμός ((°F or f): 10 ppm ή  mg/l CaCO3. Το πεζό f συχνά χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η σύγχυση με τους βαθμούς Fahrenheit.

– Βαθμός γενικής σκληρότητας (dGH) ή Γερμανικός βαθμός (°dH, deutsche Härte): 10 mg/l CaO, ισοδύναμο με 17.85 ppm ή  mg/L CaCO3.

– Βαθμός Clark °Clark) ή  Αγγλικός βαθμός (°e or e): ένας κόκκος (64.8 mg) CaCO3 ανά γαλόνι (4.54609 λίτρα) νερού, ισοδύναμο με 14.254 ppm ή mg/l CaCO3.

– Αμερικάνικος βαθμός (gr/gal): ένας κόκκος  CaCO3/γαλόνι (αμερικάνικο γαλόνι =3.78541 λίτρα), ισοδύναμο με 17.118 ppm ή  mg/L CaCO3.

Συζήτηση

 • Τα αποτελέσματα σας συμβαδίζουν με τις θεωρητικές τιμές;
 • Αν όχι, ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι λόγοι (π.χ. παλιοί ή κακοσυντηρημένοι σωλήνες, παρουσία κάποιου αποσκληρυντικού νερού);
 • Εάν ναι, θα μπορούσατε να κάνετε μια υπόθεση σχετικά με την προέλευση του υπό εξέταση δείγματος (εμφιαλωμένο νερό ή νερό βρύσης, επιφανειακό ή υπόγειο, γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής);
 • Πώς μετράτε τη σκληρότητα σε Γαλλικούς βαθμούς; (μετρώντας τον όγκο σε ml EDTA που προστέθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της μεθόδου)
 • Πώς μετράτε τη σκληρότητα σε mg/l εκπεφρασμένα ως CaCO3; (πολλαπλασιάζοντας την τιμή σε Γαλλικούς βαθμούς επί 10.)

Δραστηριότητα 4: τυφλή δοκιμή του νερού

Οι εικόνες είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

Η έρευνα δείχνει ότι το νερό της βρύσης είναι εξίσου ασφαλές με το εμφιαλωμένο νερό και συχνά δεν διαφέρει σημαντικά στη γεύση. Το νερό της βρύσης είναι γενικά καλύτερη επιλογή, καθώς έχει σημαντικά μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και κοστίζει σημαντικά λιγότερο.

Αυτή η δραστηριότητα είναι χρήσιμη για να γίνουν κατανοητές οι διάφορες θεωρήσεις γύρω από το θέμα και για να συζητηθούν οι συνήθειες κατανάλωσης νερού. Η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων στην τυφλή δοκιμή (απαιτούνται τουλάχιστον 50 για στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα).

Τα εμφιαλωμένα νερά θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν γνωστή, πολυδιαφημιζόμενη επωνυμία, έτσι ώστε να αποδειχτεί το ότι η τιμή και η διαφήμιση δεν έχουν καμία σημαντική επίπτωση στις γευστικές προτιμήσεις. 

Εάν το νερό της βρύσης είναι πολύ σκληρό και/ή δεν έχει και τόσο καλή γεύση, μπορεί να αντικατασταθεί με φιλτραρισμένο νερό βρύσης.

Υλικά

 • 3 γυάλινα μπουκάλια/κανάτες
 • Χαρτί ή κομποστοποιήσιμα φλιτζάνια καφέ
 • Νερό βρύσης
 • 2 είδη εμφιαλωμένου νερού (σκληρότητα: 4–8 °F και 20–25 °F)
 • Χαρτί για την επισήμανση κάθε μπουκαλιού/κανάτας
 • Ερωτηματολόγιο τυφλής δοκιμής

Διαδικασία

 1. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφτούν δικές τους ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο. Το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο.
 2. Γεμίστε τα μπουκάλια: κάθε μπουκάλι θα πρέπει να περιέχει διαφορετικό είδος νερού.
 3. Τοποθετήστε τα μπουκάλια και τα φλιτζάνια πάνω σε ένα τραπέζι.
 4. Τοποθετήστε ένα αριθμημένο/χρωματιστό χαρτάκι δίπλα από κάθε μπουκάλι.
 5. Ορίστε κάποιον που δεν συμμετέχει στο πείραμα να γεμίσει τρία διαφορετικά φλιτζάνια για κάθε συμμετέχοντα με διαφορετικά είδη νερού. Ιδανικά, τα φλιτζάνια θα πρέπει να έχουν ετικέτα με τον ίδιο αριθμό ή το ίδιο χρώμα με το αντίστοιχο μπουκάλι.
 6. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πιουν μια γουλιά από κάθε φλιτζάνι και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα τρία είδη νερού που συμπεριλαμβάνονταν στη γευστική δοκιμή, απαντώντας τις ακόλουθες πιθανές ερωτήσεις: Τι είδους νερό πιστεύεις ότι είναι; Πώς θα περιέγραφες τη γεύση του; Σου αρέσει; Μπορείς να γευτείς οποιαδήποτε επίγευση; Ποιο ήταν το αγαπημένο σου νερό; Γιατί;

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της δοκιμής μπορούν να αναλυθούν στατιστικά (π.χ. αποτελέσματα με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, το ποσοστό (%) που αναλογεί σε κάθε είδος νερού (διάγραμμα πίτας) και κίνητρα επιλογής) και να παρουσιαστούν σε αφίσα ή σε ψηφιακή παρουσίαση.

Μπορούν να κοινοποιηθούν και να δημοσιοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και/ή έκθεση αφίσας, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο βιώσιμες συνήθειες κατανάλωσης νερού.

Σε πολλές τυφλές γευστικές δοκιμές, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι το εμφιαλωμένο νερό δεν ξεχωρίζει από εκείνο της βρύσης και το νερό της βρύσης είναι συχνά το αγαπημένο, δείχνοντας έτσι ότι πολλές από τις πεποιθήσεις συνδέονται με προκαταλήψεις παρά με πραγματικές εμπειρίες ή χαρακτηριστικά προϊόντων.

Το έργο MULTIPLIERS

Αυτή η δραστηριότητα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου MULTIPLIERS Horizon 2020 από την Iren, ιταλική εταιρεία και ενός από τους εταίρους του MULTIPLIERS, μέσω του εκπαιδευτικού της τμήματος Eduiren και σε συνεργασία με το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Pascal της επαρχίας Reggio Emilia.

Το MULTIPLIERS προωθεί την ανοιχτή εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη, ώστε η επιστήμη να καταστεί πιο κατανοητή και να μπορέσει να συσχετιστεί άμεσα με τις προκλήσεις της πραγματικότητας. Φέρνοντας τους μαθητές σε επαφή με πανεπιστήμια, παρόχους άτυπης εκπαίδευσης, μουσεία, τοπικές ενώσεις, βιομηχανίες, την κοινωνία των πολιτών, φορείς χάραξης πολιτικών, μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, το έργο προωθεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε κοινωνικο-επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο και πέρα από αυτό. Ο τελικός στόχος είναι να προωθηθεί ο κοινωνικός μετασχηματισμός, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να δρούν ως «πολλαπλασιαστές γνώσης», διαμοιράζοντας τη μάθηση και τα ευρήματά τους σε άλλες κοινότητες. 

Το MULTIPLIERS έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συμφωνία Επιχορήγησης Νο. 101006255. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο: https://multipliers-project.org/


References

[1] το λήμμα της Wikipedia για τη μέτρηση της σκληρότητας του νερού: https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_water#Measurement

Resources

Cutting-edge science: related EIROforum research

Εκχύλισμα από τους σπόρους του δέντρου μορίνγκα (Moringa) χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως μέσο για τον καθαρισμό του νερού σε περιοχές όπου δεν είναι διαθέσιμο καθαρό νερό. Ερευνητές στο Ινστιτούτο Laue–Langevin (ILL) και στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ακτινοβολίας Συγχρότρου (ESRF) έχουν χρησιμοποιήσει νετρόνια και ακτίνες Χ, αντίστοιχα, για να ταυτοποιήσουν και να χαρακτηρίσουν τους σπόρους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιούμε με καλύτερο τρόπο αυτή την άφθονη πηγή για τον βιώσιμο καθαρισμό του νερού.

Author(s)

Η Paola Semeghini είναι απόφοιτος φαρμακοχημείας του πανεπιστημίου της Μοδένα και εργάστηκε αρκετά χρόνια στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Από το 2011, η Paola είναι καθηγήτρια χημείας και επιστημονικών εργαστηρίων στο IIS Pascal, ένα σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμοσμένων επιστημών στην επαρχία Reggio Emilia της Ιταλίας, με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης δεξιοτήτων και τη βιωματική μάθηση.

Η Daniela Bergamotti διαχειρίζεται τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα έργα που προωθούνται από την  Iren, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς των αποβλήτων, του νερού και της ενέργειας στην ιταλική επαρχία Liguria. Το Eduiren, που αποτελεί το εκπαιδευτικό κομμάτι της εταιρείας, είναι αφοσιωμένο στη σύναψη σχέσεων με σχολεία και κοινότητες, χρησιμοποιώντας μια δημιουργική και συμπεριληπτική προσέγγιση προκειμένου να διαδώσει μια κουλτούρα αειφορίας και να πετύχει σαφείς αλλαγές.

Review

Πλήρης σύνδεσμος για την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών: https://www.unep.org/interactives/beat-plastic-pollution/?gclid=EAIaIQobChMIm7eEuP6SgAMViX5MCh1XWQNZEAAYBCAAEgKFR_D_BwE 

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (www.unep.org) επισημαίνει τις σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και τις επιπτώσεις στην υγεία, της προσκόλλησης μας στα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Γι’ αυτό, αυτό το άρθρο, που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν τους μαθητές τους στο να σκεφτούν τα υπέρ και τα κατά της χρήσης του εμφιαλωμένου νερού σε σύγκριση με το νερό της βρύσης, είναι τόσο επίκαιρο.

Σε αυτό το άρθρο υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να προσαρμόσουν για διαφορετικές τάξεις. Αυτές οι δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν έρευνα στο διαδίκτυο, αλλά και άφθονο υλικό που συνοδεύει το άρθρο προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαδικασίες παροχής καθαρού νερού, οργανωμένη συζήτηση, ογκομέτρηση για να καθοριστεί η σκληρότητα του νερού και η διεξαγωγή τυφλής γευστικής δοκιμής νερού. Κάποιες από τις ιδέες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο όμιλο επιστήμης ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν έμπνευση για ατομικά ή ομαδικά επιστημονικά πρότζεκτ.

Αυτό το άρθρο έχει πολλές συνδέσεις με το πρόγραμμα σπουδών και πολλές διαθεματικές συνδέσεις.

Θεματικές του προγράμματος σπουδών: κριτική ανάλυση δεδομένων, ορθές δοκιμές, πρακτικές δεξιότητες ανάλυσης, πρακτικές δεξιότητες ογκομέτρησης, pH και δείκτες pH, οξέα και βάσεις, μεταλλικά ιόντα, χημεία ασβεστόλιθου

Διαθεματικές συνδέσεις:

Γεωγραφία – διαθεσιμότητα πόσιμου νερού σε διάφορες χώρες, η γεωγραφία των ποταμών και η «διαμάχη» για τα νερά τους.

Επιστήμες της Γης – ιζηματογενή ασβεστολιθικά πετρώματα

Βιολογία – βιολογικές χρήσεις του νερού, όσμωση, το νερό ως διαλύτης, π.χ. για μεταλλικά ιόντα

 

Προτεινόμενες ερωτήσεις προς συζήτηση:

 • Είναι το εμφιαλωμένο νερό καλύτερο από το νερό της βρύσης;
 • Γιατί είναι το καθαρό νερό ζωτικής σημασίας για την υγεία και ευεξία του ανθρώπου;
 • Γιατί πολλοί θεωρούν το εμφιαλωμένο νερό ως προτιμότερο σε σχέση με το νερό της βρύσης;
 • Ποια είναι τα βασικά βήματα της επεξεργασίας του νερού πριν αυτό φτάσει στη βρύση σας;
 • Τι είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια μιας τυφλής γευστικής δοκιμής διαφόρων ειδών νερού;

Sue Howarth, UK

License

CC-BY

Related articles