Planeta okean: članci koji postavljaju okean na centar scene povodom svetskog dana okeana Inspire article

Promenite “plimu”: proslavite dan okeana u  učionici pomoću članaka o okeanu obuhvatajući širok raspon STEM predmeta, od biologije do fizike.

Svake godine, osmog juna, Ujedinjene Nacije proslavljaju Svetski dan okeana da bi podigle svest o tome koliko se oslanjamo na okeane i koliko je neophdno da ih zaštitimo. Ovogodišnja tema je Planeta okean: Promena struje, sa fokusom na postavljanje okeana na prvo mesto. Da bismo podržali uvođenje teme  okeana u vaše časove nauke, napravili smo zbir članaka u vezi sa okeanima u okviru časopisa Nauka u školama (Science in School), sa resursima, angažujućim aktivnostima i interesantnim diskusijama.

1. Inspiriši-Evropski atlas mora, interaktivni alat za okeansku pismenst

Za učenike od 11 do 19 godina
Predmeti: Biologija, Hemija, Geografija sa pridruženim naukama, Tehnologija

Razumeti naš odnos sa okeanima je vitalno za njihvo očuvanje. Evropski atlas mora je interaktivni alat dostupan na 24 jezika koji pruža različite elektronske karte koje pokazuju podatke iz evropskih morskih i obalskih regiona. Učenici mogu naučiti kako da koriste mape i da izvuku, analiziraju i prezentuju podatke, kao i da saznanju kako okean pruža širok spektar važnih usluga i kako ljudske aktivnosti utiču na zdravlje okeana. Takođe, postoji i Nastavničko čoše koje uključuje vežbanja sa mapama pripremnjenim za upotrebu kao i zabavne aktivnosti kao što su lov na blago i virtuelne trke brodova.

Izaberi svoju mapu i započni istraživanje!

Mapa Evrope i mora pokazuje gust morski saobraćaj koji izgleda kao jedna veoma zamršena i gusta mreža.
Slika : Evropski atlas mora

2. Razumi-Klimatske promene: zašto su okeani važni

Za učenike od 16 do 19 godina
Predmeti: Hemija, Geografija sa pridruženim naukama, Fizika

Svreprožimajući uticaj okeana na našu klimu znači da igra komplikovanu ulogu u klimatskim promenama. Upotrebite ovaj članak da biste započeli diskusiju na temu gradivnih komponenata okeana i njegove uloge regulatora ugljedn-dioksida i toplote. Možete takođe upotrebiti ovaj članak da započnete (ili zaključite) sledeće aktivnosti o acidifikaciji okeana i podizanju nivoa mora.

Mapa koja pokazuje srednje koncentracije ispravanja vode na površini na godišnjem nivou širom sveta. Najviše su na ekvatoru, a najniže na polovima.
Slikausptupjena od strane RG Derwent, RD Scientific, UK

3. TNauči-praktična okeanska pismenost za sve

Za učenike od 11 do 16 godina
Predmeti: Geografija sa pridruženim naukama, Fizika

Bliska veza između ljudi i okeana  predstavlja centar pokreta za okeansku pismenost (OP). Okean oblikuje život na Zemlji na načine koje ljudi ne mogu ni da zamisle i utiče na sve nas, čak i kada živimo dalje od obala. Štaviše, ljudske aktivnosti, čak i kada se odigravaju na kopnu, mogu snažno da utiču na okean. Ove aktivnosti u učionici mogu pomoći učenicima da istraže prva tri principa OP :

  1. Zemlja ima jedan veliki okean sa mnogo odlika.
  2. Okean i živi svet okeana utiču na prilike na Zemlji.
  3. Okean ima veliki uticaj na vreme i klimu.

Mapa sveta na kojoj su prikazana  mesta i vreme koje su isprale gumene patke. Okeanska strujanja su prikazana strelicama.
Sliku ustupiliseos-project.euCC BY-NC SA

4. Nauči- okean u školskoj laoratoriji; ugljen-dioksid mora

Za učenike od 11 do 19 godina
Predmet: Hemija

Poznato je da se antropogeni ugljen-dioksid u atmosferi ponaša poput gasa staklene bašte i doprinosi globalnom zagrevanju. Međutim, manje je poznato da veće koncentracije ugljen-dioksida u atmosferi takođe mogu da dovedu do acidifikacije okeana.

Ovi eksperimenti ilustruju hemijske procese koji se dešavaju iza okeanske acidifikacije i povezuju ovu važnu temu sa oblastima koje se bave kiselinama i bazama, pH, hemijskim jednačinama i reakcijama proporcija.

Boje brotimol plave u okviru pH spektra. Kreće se od pH 2.1 pojavljući se kao žuta ka tamno zelenoj na pH 7 do tamno plave na pH 12.5.
Slika: Gregor Trefalt/WikimediaCC BY-SA 4.0

5. Nauči-okean u školskoj laboratoriji: podizanje nivoa mora

Preporučeno za učenike od 11 do 16 godina
Predmeti: Geografija sa pridruženim naukama, Fizika

Kada razmišljamo o povećanju nivoa mora, obično to povezujemo sa ledenim kapama na polovima koje se tope. Ovo je zaista jedan od uzroka, ali ne i jedini. Često se zaboravlja da se voda širi, odnosno zapremina povećava sa povišenjem temperature.

Kroz ove aktivnosti možete svoje učenike  naučititi da toplotne ekspanizije  povežu sa povećanjem nivoa mora. 

SlikaSilas Baisch/Unsplash.com

6. Nauči-disekcija lignji: praktična aktivnost za proučavanje  anatomije glavonošaca

Za učenike od 8 do 16 godina
Predmet: Biologija

Buđenje znatiželje može biti moćan način da se učenici uključe u temu, a učenje o neobičnim i prelepim morskim stvorenjima sjajan način da se probudi interesovanje o živom svetu okeana. Štaviše, disekcije učenicima omogućavaju da istražuju koristeći više čula. Lignje su posebno zanimljive, sa svojim vanzemaljskim izgledom i neobičnom fiziologijom. Da li ste znali da imaju mozak u obliku krofne i tri srca?

Ova doslovno „opipljiva“ aktivnost može biti povezana sa brojnim fiziološkim temama, uključujući čula, oči/vid i adaptacije na sredinu.

Lignja leži na stolu. Strelice pokazuju na delove tela poput peraja,plašta, očiju, pipaka i ručica. Prikazane su uvećane hromatofore na plaštu i usisavajuće kapice na ručicama, kojima  prianjaju za podlogu
Sliku ustupili Maria Vittoria Marra, Anna Quinn, Cushla Dromgool-Regan, Noirin Burke

7. Nauči-Pokretanja i potresanja: fizika okeana

Za učenike od 11 do 19 godina
Predmeti: Geografija sa pridruženim naukama, Fizika

Pokreti i razdvajanje vode u okeanima na slojeve i struje ima ogroman uticaj na morske ekosisteme i na vreme, čak i na kopnenu klimu. Stoga je razumevanje kako sve to funkcioniše od vitalne važnosti. Dok su neki od doprinosećih faktora veoma kompleksni, drugi su na nivou školske fizike.

Kod ovih eksperimenata možete upotrebiti jednostavne vodene bazenčiće da istražite gustinu, raslojavanje i unutrašnje talase, i da naučite kako ovi fenomeni utiču na ponašanje okeana.

Dve tečnosti različite gustine i boje drže se u providnoj posudi razdvojene plastičnom pregradom. Kada se pregrada ukloni one se pomešaju, a zatim se razdvoje na dva sloja na osnovu svoje gustine (gušća je na dnu).
Slika ustupljena od strane Lee Karp-Boss

Postavi okeane na centralno mesto!

Složeno uzajamno dejstvo ljudi i okeana kao i vitalnu ulogu koju okeani imaju za čovečanstvo nekada je teško objasniti, pogotovo ako živite daleko od obale. Nadamo se da su vam ovi članci pomogli da se sa učenicima svih uzrasta i kroz različite premete uhvatite u koštac sa ovom važnom temom.

Takođe, možete da se registrujete za  prisustvovanje virtuelnom događaju u oranizaciji Ujedinjenih Nacija za Svetski dan okeana 2023: Planeta okean: Promena struje, u četvrtak osmog juna sa početkim u četiri časa. Biće organizovane zanimljive diksusije iz različitih perspektiva, čak će biti poslata i poruka iz međunarodne svemirske stanice! Na sajtu UN World Oceans Day Možete pronaći i edukativne resusre kao i kalendar međunarodnih događaja povezanih sa Svetskim danom okeana.


Resources

Author(s)

Dr Rosaria Cercola je asistentkinja uređivačice časopisa Nauka u školama. Poseduje doktorsku diplomu iz fizičke hemije i veliki je zagovornik jednakosti i izjednačenja oblasti unutar i izvan naučne zajednice.

Dr Tamaryin Godinho je izvršna urednica časopisa Nauka u školama. Veoma je strastvena po pitanju nauke i veruje da su  kvalitetna nauka i donošenje odluka  zasnovano na dokazima od suštinskog značaja za odgovaranje na izazove današnjice i izgradnju bolje budućnosti.

License

CC-BY


Related articles

Inspire

The art of science demonstration

Seeing is believing: although hands-on practical work is incredibly important, the value of an engaging demonstration should not be overlooked.…