Articles

Filter
Age group
Topic
Filter

Showing 1 results from a total of 1

| Issue 48

Kako biljke pobeđuju džet-leg

Prevela Nina Portolan (Biološki fakultet Univerziteta u beogradu). Nova istraživanja rasvetljavaju unutrašnje “satove” koji pomažu biljkama da odgovore na smenjivanje dnevno-noćnih ciklusa.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology