Περισσότερα από όσα βλέπει το μάτι: το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Understand article

Μετάφραση από Αιμιλία Ξανθοπούλου (Emily Xanthopoulos). Claudia Mignone και Rebecca Barnes μας ταξιδεύουν μέσω του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και μας παρουσιάζουν τον στόλο των…

Η εικόνα προσφέρθηκε από
ESA

Μαθαίνουμε για τον κόσμο γύρω μας μέσω των αισθήσεών μας. Τα μάτια μας παίζουν έναν σημαντικό ρόλο, γιατί το φως μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών που αφορά την πηγή του και τα αντικείμενα που η το αντανακλούν η το απορροφούν. Όπως τα περισσότερα ζώα, έτσι και οι άνθρωποι έχουν ένα οπτικό σύστημα που συλλέγει φωτεινά σήματα και τα μεταβιβάζει στον εγκέφαλο. Τα μάτια μας, ωστόσο, είναι ευαίσθητα σε ένα μικρό τμήμα του φάσματος του φωτός – είμαστε τυφλοί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που ονομάζουμε ‘ορατό’ φως.

Η μήπως δεν είμαστε; Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν και οπτικοποίησαν μερικά διαφορετικά είδη από το προηγουμένως αόρατο φως: υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία, ακτίνες-Χ και ακτίνες-γ, ραδιοκύματα και μικροκύματα. Έγινε σύντομα φανερό ότι το ορατό φως και αυτές οι μορφές φωτός που είχαν πρόσφατα ανακαλυφθεί ήταν όλες εκδηλώσεις του ίδιου πράγματος: της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (δείτε το Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Ένα σχεδιάγραμμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με ενδείξεις για τα μήκη κύματος, τις συχνότητες και τις ενέργειες
Η εικόνα προσφέρθηκε από ESA / AOES Medialab

Τα διάφορα είδη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ξεχωρίζουν από την ενέργειά τους: οι ακτίνες-γ είναι οι πιο ενεργητικές, και ακολουθούν οι ακτίνες-Χ, οι υπεριώδεις, το ορατό και το υπέρυθρο φως. Τα είδη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μήκη κύματος μεγαλύτερα από το υπέρυθρο φως κατατάσσονται στα ραδιοκύματα. Αυτά υποδιαιρούνται στα (υπο)χιλιοστόμετρα κύματα, στα μικροκύματα και σε μεγαλύτερου μήκους ραδιοκύματα. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται ως κύματα που ταξιδεύουν ακόμη και στο κενό. Η ενέργεια (E) του κύματος σχετίζεται με την συχνότητα του (f): E = hf, όπου h είναι η σταθερά του Planck που παίρνει το όνομά της από τον Γερμανό φυσικό Max Planck. Η σχέση ανάμεσα στην συχνότητα και το μήκος κύματος (λ) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δίνεται από fλ = c, όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Αυτές οι δύο σχέσεις επιτρέπουν στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να περιγράφεται με όρους όχι μόνο της ενέργειας αλλά επίσης και της συχνότητας και του μήκους κύματος.

Η ακτινοβολία στις διάφορες ενέργειες (η οι συχνότητες, η τα μήκη κύματος) παράγεται από διαφορετικές φυσικές διεργασίες και μπορεί να ανιχνευτεί με διαφορετικούς τρόπους – και γι’ αυτό, για παράδειγμα, το υπεριώδες φως και τα ραδιοκύματα έχουν διαφορετικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή.

Σχήμα 2: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και η αδιαφάνεια της ατμόσφαιρας. α) Οι ακτίνες-γ, ακτίνες-Χ και το υπεριώδες φως μπλοκάρονται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (και έτσι παρατηρούνται καλύτερα από το διάστημα). β) Το ορατό φως παρατηρείται καλύτερα από την Γη, με κάποια ατμοσφαιρική παραμόρφωση. γ) Το περισσότερο από το υπέρυθρο φάσμα απορροφάται από την ατμόσφαιρα (και έτσι παρατηρείται καλύτερα από το διάστημα). δ) Τα (υπο)χιλιοστόμετρα κύματα και τα μικροκύματα μπορούν να παρατηρηθούν από το έδαφος σε μεγάλα υψόμετρα σε ιδιαίτερα ξηρά κλίματα. ε) Τα μεσαίου μήκους κύματος ραδιοκύματα μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν από το έδαφος, αλλά μήκη κύματος πάνω από 10 μέτρα απορροφώνται από την ατμόσφαιρα
Η εικόνα προσφέρθηκε από ESA / Hubble / F Granato
Η εικόνα προσφέρθηκε από
ESA

Προς το τέλος του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες άρχισαν να ερευνούν πως αυτή η ακτινοβολία από τον κόσμο θα μπορούσε να συλληφθεί για να ‘δει’ αστρονομικά αντικείμενα, όπως αστέρες και γαλαξίες, σε μήκη κύματος πέρα από την κλίμακα του οπτικού πεδίου. Πρώτα όμως έπρεπε να ξεπεράσουν το φράγμα της ατμόσφαιρας της Γης.

Η ατμόσφαιρα είναι φυσικά διαπερατή στο ορατό φως – αυτός είναι και ο λόγος που πολλά ζώα έχουν αναπτύξει μάτια που είναι ευαίσθητα σε αυτό το τμήμα του φάσματος.

Ωστόσο, πολύ λίγο από το υπόλοιπο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μπορεί να διαπεράσει τα παχιά στρώματα της ατμόσφαιρας μας (Σχήμα 2).

Η εικόνα προσφέρθηκε από
ESA
 • Οι πολύ ενεργητικές ακτίνες-γ και ακτίνες-Χ, με μήκη κύματος τόσο μικρά όσο τα άτομα η και μικρότερα, απορροφώνται από το οξυγόνο και το άζωτο στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό προστατεύει την ζωή στην Γη από την θανατηφόρα ακτινοβολία αλλά δυσκολεύει τους αστρονόμους να ανιχνεύσουν την ακτινοβολία.
 • Η περισσότερη αλλά όχι όλη υπεριώδης ακτινοβολία απορροφάται από το οξυγόνο και το όζον στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και στην στρατόσφαιρα. Για να εκμεταλλευτούν όποιο ποσό υπεριώδους ακτινοβολίας φτάνει στην Γη, μερικά ζώα έχουν αναπτύξει μάτια που μπορούν να την ανιχνεύσουνw1.
 • Τα μικρότερα μήκη κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα, αλλά καθώς το μήκος κύματός της πλησιάζει το ένα μικρομέτρο, η υπέρυθρη ακτινοβολία τείνει να απορροφάται από τους υδρατμούς και άλλα μόρια στην ατμόσφαιρα.
 • Το ίδιο συμβαίνει στην ακτινοβολία (υπο)χιλιοστόμετρων – ραδιοκύματα με μήκη κύματος από μερικές εκατοντάδες μικρομέτρα ως περίπου 1 χιλιοστό – και στα μικροκύματα. Μπορούν να παρατηρηθούν χρησιμοποιώντας επίγειες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο με ένα ιδιαίτερα ξηρό κλίμα (όπως περιγράφεται από τους Mignone & Pierce-Price, 2010), η με πειράματα με μπαλόνι/αερόστατο και επίσης διαστημικά πειράματα.
 • Η ατμόσφαιρα είναι διαπερατή από τα μεσαίου μήκους κύματος ραδιοκύματα, που εύκολα μπορούν να παρατηρηθούν από το έδαφος, αλλά μπλοκάρει τα ραδιοκύματα με μήκη κύματος μεγαλύτερα από δέκα μέτρα.

Περισσότερα για τον ESA

Ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός (European Space Agency (ESA)w2) είναι η Ευρωπαϊκή πύλη στο διάστημα, που οργανώνει προγράμματα για να μάθουμε περισσότερα για την Γη, το άμεσο διαστημικό περιβάλλον της, το Ηλιακό μας Σύστημα και το Σύμπαν, και επίσης συνεργάζεται στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος, στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών βασισμένων στους δορυφόρους, και στην προώθηση των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Η Διεύθυνση της Εξερεύνησης της Επιστήμης και Ρομποτικής είναι αφοσιωμένη στο διαστημικό πρόγραμμα του ESA και στην ρομποτική εξερεύνηση του Ηλιακού Συστήματος. Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε το Σύμπαν, τους αστέρες και πλανήτες και την προέλευση της ίδιας της ζωής, οι διαστημικοί δορυφόροι του ESA κοιτάζουν στα βάθη του κόσμου και βλέπουν τους πιο μακρινούς γαλαξίες, μελετούν τον Ήλιο με πρωτοφανή λεπτομέρεια, και εξερευνούν τους πλανητικούς μας γείτονες.

Ο ESA είναι μέλος του EIROforumw5, εκδότη του Science in School.


 

Η μη διαπερατότητα της ατμόσφαιρας δεν είναι η μόνη πρόκληση που ενέχει για τους αστρονόμους˙ η τύρβη της επίσης μειώνει την ποιότητα των αστρονομικών παρατηρήσεων ακόμη και στα μήκη κύματος που φτάνουν στο έδαφος όπως το ορατό φως. Αντιμέτωποι με αυτά τα προβλήματα, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα , μετά την αρχή της διαστημικής εποχής, οι αστρονόμοι άρχισαν να τοποθετούν τα τηλεσκόπια τους πέρα από την ατμόσφαιρα, στο διάστημα. Αυτό ξεκίνησε μια επανάσταση στην αστρονομία συγκρίσιμη με την εφεύρεση του πρώτου τηλεσκοπίου πριν από περίπου 400 χρόνια.

Σχήμα 3: Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας, ο πιο κοντινός σε εμάς μεγάλος γαλαξίας, όπως φαίνεται σε διαφορετικά μήκη κύματος. Οι παρατηρήσεις στο ορατό φως, με επίγειο τηλεσκόπιο, δείχνει τα μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα που αποτελούν τον γαλαξία. Παρατηρήσεις στο υπέρυθρο, από το Herschel διαστημικό αστεροσκοπείο, φανερώνει το μείγμα των (κυρίως) αερίων και σκόνης από το οποίο θα γεννηθούν τα νέα άστρα. Οι παρατηρήσεις ακτίνων-Χ, από το XMM-Newton διαστημικό αστεροσκοπείο, δείχνουν την λάμψη που εκπέμπεται από αστέρες που βρίσκονται κοντά στο τέλος του κύκλου της ζωής τους η από υπολείμματα αστέρων που έχουν ήδη πεθάνει
Οι εικόνες προσφέρθηκαν από Robert Gendler (ορατό φως); ESA / Herschel / PACS / SPIRE / J Fritz, U Gent (υπέρυθρο); ESA / XMM-Newton / EPIC / W Pietsch, MPE (ακτίνες-Χ)

Επειδή οι διαφορετικές φυσικές διεργασίες εκπέμπουν ακτινοβολία σε διαφορετικά μήκη κύματος, οι κοσμικές πηγές ακτινοβολούν σε ένα η περισσότερα τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Εκμεταλλευόμενοι επομένως και τα επίγεια και τα διαστημικά τηλεσκόπια, οι αστρονόμοι σήμερα μπορούν να συνδυάσουν παρατηρήσεις σε όλο το μήκος του φάσματος, και αυτό έχει παράγει μια εξαιρετικά σαγηνευτική εικόνα του Σύμπαντος που παρέμενε μέχρι τώρα κρυφή (Σχήμα 3 και Σχήμα 4). Παρατηρήσεις στη υπέρυθρη περιοχή, για παράδειγμα, δείχνουν το κατά τα άλλα αόρατο μείγμα σκόνης και αερίου που γεμίζει τον διαστρικό χώρο και από το οποίο γεννιούνται νέα άστρα. Ανιχνεύοντας ακτίνες-γ και ακτίνες-Χ, οι αστρονόμοι μπορούν να παρατηρήσουν τα πιο ισχυρά φαινόμενα στο Σύμπαν, όπως τις μαύρες τρύπες να καταβροχθίζουν την ύλη και τις εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων.

Σχήμα 4: Το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, ένα εικονικό κοσμικό ‘βρεφοκομείο’, όπως φαίνεται στα διάφορα μήκη κύματος. Το μπλε πλαίσιο κάνει ζουμ σε ένα τμήμα του αστερισμού του Ωρίωνα, και το πορτοκαλί πλαίσιο κάνει ζουμ περαιτέρω, δείχνοντας το Νεφέλωμα του Ωρίωνα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτή η περιοχή, όπου χιλιάδες αστέρες δημιουργούνται, φαίνεται πολύ διαφορετική κατά μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι παρατηρήσεις στο ορατό φως, από επίγεια αστεροσκοπεία, δείχνουν κυρίως αστέρες, ενώ παρατηρήσεις σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (κοντινό- και μέσο-υπέρυθρο, (υπό)χιλιοστόμετρα και μικροκύματα) φανερώνουν το περίπλοκο μείγμα από κρύο αέριο και σκόνη από το οποίο γεννιούνται τα άστρα. Σε αντίθεση, οι παρατηρήσεις σε ακτίνες-Χ δείχνουν το εξαιρετικά θερμό αέριο να εκτινάσσεται από νεαρά, ογκώδη άστρα
Οι εικόνες προσφέρθηκαν από ESA / AOES Medialab (συνολική σύνθεση); Kosmas Gazeas (οπτικό φως, μεγάλη εικόνα); STScI-DSS (οπτικό φως, μικρή εικόνα); ESA, LFI & HFI Consortia (μικροκύματα και (υπο)χιλιοστόμετρα); AAAS / Science, ESA XMM-Newton και NASA Spitzer δεδομένα (μέσο-υπέρυθρο και ακτίνες-Χ); NASA, ESA, M Robberto (Space Telescope Science Institute / ESA) και Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team (οπτικό και κοντινό-υπέρυθρο)

Κοιτώντας στα ουράνια: επίγεια αστρονομία

Τα επίγεια τηλεσκόπια του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (European Southern Observatory (ESO)w4). είναι συμπληρωματικά στα διαστημικά τηλεσκόπια του ESA. Για να ελαχιστοποιήσει την παραμόρφωση των αποτελεσμάτων από την ατμόσφαιρα της Γης, το ESO λειτουργεί τηλεσκόπια σε περιοχές στην βόρεια Χιλή, που είναι ανάμεσα στις καλύτερες τοποθεσίες στο νότιο ημισφαίριο για αστρονομικές παρατηρήσεις εξαιτίας του μεγάλου υψόμετρου τους και της ξηρής ατμόσφαιρας.

Όπως και ο ESA, το ESO κάνει παρατηρήσεις σε διάφορα τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (Very Large Telescope, VLT) του ESO είναι το πιο προηγμένο οπτικό και υπέρυθρο τηλεσκόπιο στον κόσμο, αποτελούμενο από τέσσερα τηλεσκόπια με διάμετρο 8.2 μέτρα και τέσσερα μικρότερα τηλεσκόπια, που μπορούν να δουλέψουν μαζί σαν ένα συμβολόμετρο για να κάνουν παρατηρήσεις με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ακόμη υπό κατασκευή στην έρημο Atacama είναι το ALMA, το μεγαλύτερο επίγειο πρόγραμμα που υπάρχει. Το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ανάμεσα στον ESO και διεθνείς συνεργάτες, το ALMA θα ανιχνεύει ακτινοβολία στα χιλιοστόμετρα και (υπο)χιλιοστόμετρα, επιτρέποντας στους αστρονόμους να παρατηρούν μερικά από τα πιο ψυχρά και πιο μακρινά αντικείμενα στο Σύμπαν με πολύ μεγαλύτερη ανάλυση και ευαισθησία από ότι ήταν δυνατόν μέχρι τώρα (Mignone & Pierce-Price, 2010).

Το ESO είναι μέλος του EIROforumw5, εκδότη του Science in School.


 

Η επιμελής έρευνα του κόσμου κατά μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι ένας από τους επιστημονικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού (ESA; δείτε το κουτί)w2, που αυτή την στιγμή έχει πέντε αποστολές εν ενεργεία οι οποίες είναι αφοσιωμένες στην αστρονομία (δείτε το Σχήμα 5). Κατά σειρά με βάση την αυξανόμενη ενέργεια, αυτές είναι οι Planck ((υπο)χιλιοστόμετρα και μικροκύματα), Herschel (υπέρυθρο), Hubble Space Telescope (οπτικό, όπως επίσης και μερικά υπέρυθρα και υπεριώδη μήκη κύματος), XMM-Newton (ακτίνες-Χ), και INTEGRAL (ακτίνες-γ και ακτίνες-Χ))w3.

Σχήμα 5: Ο τρέχων και μελλοντικός στόλος των αποστολών του ESA που διερευνά το Σύμπαν κατά μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Από αριστερά προς τα δεξιά: ραδιοκύματα, μικροκύματα, ακτινοβολία (υπο)χιλιοστόμετρων, υπέρυθρο, οπτικό φως, υπεριώδες, ακτίνες-Χ και ακτίνες-γ. Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση
Η εικόνα προσφέρθηκε από ESA

Στο μέλλον τα άρθρα του Science in School, θα εξερευνήσουν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια με την βοήθεια του στόλου των περασμένων και τωρινών διαστημικών τηλεσκοπίων του ESA, που έχουν συμβάλλει στην αναμόρφωση και κατανόηση του Σύμπαντος.


References

Web References

 • w1 – Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, μερικά ζώα μπορούν να δουν το υπεριώδες φως.
 • w2 – Για περισσότερες πληροφορίες για τον ESA, δείτε το: www.esa.int
  • Για να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης της Εξερεύνησης της Επιστήμης και Ρομποτικής του ESA, επισκεφτείτε το: www.esa.int/esaSC

 • w3 – Για μια υπέροχη θέα των πολλών διαφορετικών ‘χρωμάτων’ του γαλαξία της Ανδρομέδας, όπως εξετάζονται επιμελώς κατά μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από διάφορες αποστολές του ESA, δείτε το: www.esa.int/export/esaSC/SEM5IUYGRMG_index_0.html
 • w4 – Το ESO είναι το πιο παραγωγικό αστεροσκοπείο του κόσμου, με την έδρα του στο Garching κοντά στο Μόναχο, Γερμανία, και τα τηλεσκόπια του στην Χιλή. Για να μάθετε περισσότερα για το ESO, το VLT, το ALMA και άλλες εγκαταστάσεις του ESO, δείτε το: www.eso.org
 • w5 – Για να μάθετε περισσότερα για το EIROforum, δείτε το: www.eiroforum.org

Resources

 • Τα Science@ESA vodcasts εξερευνούν το Σύμπαν μας μέσα από τα μάτια του στόλου των διαστημοπλοίων της επιστήμης του ESA. Το επεισόδιο 1 (‘Το πλήρες φάσμα’) εξετάζει γιατί χρειάζεται να στέλνουμε τηλεσκόπια στο διάστημα και τι μπορούν να μας πουν για το Σύμπαν. Δείτε το: http://sci.esa.int/vodcast
 • Για να μάθετε περισσότερα για την ατμόσφαιρα της Γης και τον ρόλο – και απώλεια – του όζοντος, δείτε το:
 • Για να δείτε πως ο καθηγητής φυσικής Alessio Bernadelli εμπνέει του μαθητές του για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα με το να τους κάνει να παράγουν το δικό τους πρόγραμμα στην τηλεόραση πάνω στο θέμα, δείτε το blog του Alessio (http://alessiobernardelli.wordpress.com) η χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο: http://tinyurl.com/42ow4a9
 • Για να μάθετε πως το μήκος κύματος στο οποίο ένα ουράνιο σώμα εκπέμπει το περισσότερο από το φως του σχετίζεται με την θερμοκρασία του αντικειμένου, δείτε το: http://sci.esa.int/jump.cfm?oid=48986
 • Ο ESA έχει παράγει ένα ευρύ φάσμα από δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για να βοηθήσει του εκπαιδευτικούς στην τάξη, και περιλαμβάνει έντυπο υλικό, DVD και βίντεο στο διαδίκτυο, σετ με εργαλεία για διδασκαλία και ιστοσελίδες. Για να δείτε την πλήρη λίστα, επισκεφτείτε: www.esa.int/educationmaterials
 • Για να μάθετε για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ESA, δείτε το: www.esa.int/education

Institutions

Author(s)

Η Claudia Mignone, Vitrociset Βέλγιο για τον ESA – Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, είναι μια συγγραφέας των φυσικών επιστημών για τον ESA. Έχει πτυχίο στην αστρονομία από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία, και διδακτορικό στην κοσμολογία από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Γερμανία. Πριν να πάει στον ESA, δούλεψε στο γραφείο ευαισθητοποίησης του κοινού (γραφείο δημόσιας προσφοράς) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO).

Rebecca Barnes, HE Space Operations για τον ESA – Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, είναι η εκπαιδευτικός λειτουργός για τον ESA Διεύθυνση της Εξερεύνησης της Επιστήμης και Ρομποτικής. Έχει πτυχίο στην φυσική με ειδικότητα στην αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο του Leicester, Μεγάλη Βρετανία, και δούλεψε προηγουμένως στα τμήματα της εκπαίδευσης και διαστημικών επικοινωνιών του Εθνικού Διαστημικού Κέντρου της Βρετανίας. Για να μάθετε περισσότερα για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης της Εξερεύνησης της Επιστήμης και Ρομποτικής του ESA, επικοινωνήστε με την Rebecca στο SciEdu@esa.int

Review

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει στον αναγνώστη τις εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που δεν τις σκεφτόμαστε συνήθως όταν καταπιανόμαστε με αυτό το θέμα. Επιπλέον, παρέχει ευκαιρίες ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενασχολήσουν τους μαθητές τους και να τους παρακινήσουν σε περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτό το συναρπαστικό θέμα.

Τα vodcasts του ESA που αναφέρονται στο τμήμα με τις πηγές είναι εξαιρετικό υλικό για να ελκύσεις την προσοχή των μαθητευόμενων στο θέμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να εγγραφούν για να παίρνουν τα τελευταία vodcasts.

Πιθανές ερωτήσεις κατανόησης και επέκτασης περιλαμβάνουν:

 1. Τι είδη κυμάτων είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; Εγκάρσια η διαμήκη;
 2. Δώστε παραδείγματα ειδών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μεγαλύτερες και μικρότερες συχνότητες από το ορατό φως.
 3. Περιγράψτε μερικές τεχνολογικές εφαρμογές του φωτός και των ραδιοκυμάτων.
 4. Πιστεύετε ότι η ρύπανση επηρεάζει το ποσό της ακτινοβολίας που ανιχνεύεται; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
 5. Κατονομάστε ένα επιζήμιο αποτέλεσμα του υπεριώδους φωτός όταν δεν εμποδίζεται από το όζον στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
 6. Ποιο είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την αποτελεσματική χρήση των επίγειων τηλεσκοπίων;

Κανονικά συνδέουμε την έναρξη και εκτόξευση των αστρονομικών τηλεσκοπίων με την NASA. Αυτό το άρθρο, ωστόσο, καθιστά σαφές ότι και η Ευρώπη μελετά ενεργά τους ουρανούς – και έτσι θα φέρει το θέμα πιο κοντά στο σπίτι για τους Ευρωπαίους μαθητές, και θα κάνει την επιστήμη σημαντική για αυτούς.

Angela Charles, Μάλτα

License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF