UNDERSTAND

Understand

Енергия за света

ноември 24, 2009 | Issue 11

Превод Емилия Мурзова. Енергия – защо е толкова важна, откъде я получаваме и колко използваме? Gieljan de Vries от Холандския FOM института по плазмена физика Rijnhuizen търси…

Ages: 14-16, 16-19; Keywords: Energy, Energy production, Sustainability

             

Article PDFTEACH

Teach

Петролни интереси: експерименти с климатичните промени

октомври 22, 2010 | Issue 11

Превод Емилия Мурзова. Dudley Shallcross, Tim Harrison, Steve Henshaw и Linda Sellouп ни предтавят химични и физични експерименти с алтернативни източници на енергия като неизкопаемите…

Ages: 16-19; Keywords: Climate, Climate change, Energy, Alternative energy

     

Article PDF