Understand articles

Filter
Age group
Topic
Filter

Showing 10 results from a total of 34

| Issue 53

Vakcine u centru pažnje

Postavite mi vaša goruća pitanja: Vakcine su došle u centar pažnje tokom pandemije COVID-19. Koje su različite vrste vakcina i kako one deluju?

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Biology, Health, Science and society
         

| Issue 42

Čuvar mozga: krvno-moždana barijera

Uvidi u jedinstvenu zaštitnu barijeru mozga bi mogli da ponude obećavajuće tretmane za bolesti kao što su multipla skleroza ili Alchajmer.

Ages: 16-19;
Topics: Biology, Health
             

| Issue 51

Drevni zubići otkrivaju da su prvi sisari vodili život sličan reptilima

Istraživanje zuba koji su stari 200 miliona godina poreklom od najranijih sisara vršeno je pomoću moćnih X-zraka u okviru Evropskog postrojenja za sinhrotronsko zračenje (ESRF). Ono sugeriše da su ti zubi funkcionisali isto kao kod njihovih hladnokrvnih srodnika – gmizavaca (reptila), što…

Ages: 14-16, 16-19;
Topics: Biology
       

| Issue 46

Ćelije: Zašto je oblik važan?

Nove tehnike otkrivaju kako ćelije kontrolišu svoj oblik – i promene koje mogu predstavljati rane znake bolesti.

Ages: 16-19;
Topics: Biology
       

| Issue 48

Kako biljke pobeđuju džet-leg

Nova istraživanja rasvetljavaju unutrašnje “satove” koji pomažu biljkama da odgovore na smenjivanje dnevno-noćnih ciklusa.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology
           

| Issue 33

Tara: okeanska odiseja

Prevela Nina Portolan (Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu). Posle četiri godine putovanja oko sveta, brod Tara se vratio, sa ogromnom količinom naučnih rezultata.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology
         

| Issue 45

Neki (mikroorganizmi) to vole vruće

Užareli vulkanski izvori predstavljaju stanište izvanrednim mikroorganizmima, i sada biotehnologija pokušava da nađe primenu za ove male izdržljivce.

Ages: 11-14, 14-16, 16-19;
Topics: Biology, Chemistry