Zgłębianie wiedzy o pracy badawczej w szkole dla nauczycieli EIROforum Inspire article

Tłumaczenie Magdalena Jakubowska. Czy szkoła wyczuwa dystans do nowoczesnej nauki? Sonia Furtado Neves opisuje jak 30 nauczycieli doświadczyło ostatnio dreszczyku emocji podczas przełomowego badania.

„Zauważ, każdy próbuje zbadać jak coś takiego przywrócić i zastosować w szkole,” stwierdził Alan Gaze, wskazując na wartkie zgromadzenie przy ławce w laboratorium. Alan był jednym z 30 europejskich nauczycieli nauk ścisłych biorących udział w szkoleniu dla nauczycieli, które zostało zorganizowane w październiku 2011 r. przez EIROforum w Grenoble we Francji.

Instytut Laue-Langevin
Zdjęcie dzięki uprzejmości
Artechnique

Nauczyciele wybrani spośród 200 kandydatów spędzili 4 dni obserwując jak elektrony, neutrony i promienie rentgenowskie wywołują ekscytujące, nowe spostrzeżenia w różnych dziedzinach, od paleontologii do magnetyzmu.

Matematyka. Chemia. Biologia. Fizyka. W szkole, do nauk ścisłych często podchodzi się na zasadzie odrębnych jednostek, jednak w rzeczywistości przedmioty te mają wiele cech wspólnych i zazębiają się. Zbiór wykładów i praktycznych samouczków, zatytułowanych „Fizyka i chemia życia”, pozwoliły nauczycielom na doświadczenie tej wielodyscyplinarności z pierwszej ręki, przyswajając jednocześnie atmosferę przełomowego badania i będąc w interakcji z pozostałymi badaczami.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Jan
Pavelka
Budynek ESFR w kształcie
okręgu zawierający sale
eksperymentalne i
magazynowe

Zdjęcie dzięki uprzejmości P
Ginter / ESRF

Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję zrobić znacznie więcej niż tylko zwiedzić najnowocześniejsze obiekty 3 członków EIROforumw1: Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF)w2, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL)w3 i Instytutu Laue’a-Langevina (ILL)w4.

W Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego dowiedzieli się jak przygotować kryształy białek oraz poznali poszczególne kroki w obliczeniach niezbędnych do przetwarzania surowych danych w trójwymiarowy model budowy białka. W Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej nauczyciele obserwowali rybosom pod mikroskopem krio-elektronowym. W Instytucie Laue-Langevin mieli natomiast możliwość zaobserwowania na własne oczy, że neutrony czasami zachowują się jak fala (podczas rozszczepienia), a czasami jak cząsteczki (podczas zderzenia z detektorem).

Budynek Spółki Biologii
Strukturalnej, wspólnej
inicjatywy EMBL, ESRF i ILL

Zdjęcie dzięki uprzejmości P
Ginter / ESRF

Mile widziane były także wykłady, które zapewniały kontekst dla zajęć praktycznych, a także dodatkowe przykłady, którymi nauczyciele będą mogli podzielić się ze swoim uczniami.

„Była to dla mnie fantastyczna okazja do nadrobienia bieżącej wiedzy naukowej”, mówi Lidia Minza, nauczycielka chemii z Rumuni. Pobudzenie ekscytacji nauczycieli związanej z przeprowadzaniem badań naukowych było głównym celem szkolenia.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Jan
Pavelka

Lidia, Alan, a także 28 pozostałych nauczycieli entuzjastycznie wymieniało wskazówki i doświadczenia z pozostałymi uczestnikami szkolenia, a także brało udziału w dyskusji na temat nauczania nauk ścisłych we własnych krajach i w całej Europie- wymiana ta była możliwa dzięki wsparciu organizatorów, EIROforum, którzy pokryli koszty podróży i zakwaterowania uczestników szkolenia.

A co się stanie po zakończeniu kursu? Celem jest rozpowszechnianie spostrzeżeń zdobytych przez nauczycieli w czasie tego czterodniowego szkolenia nie tylko wśród obecnych uczniów, lecz także w kolejnych klasach, jak również wśród pozostałych nauczycieli, którzy w rezultacie mogliby zastosować tę wiedzę na własnych lekcjach. Alan planuje zrobić następującą rzecz: „Wracam do swoich klas, aby zrobić z tej wiedzy użytek.”


Web References

  • w1 – EIROforum jest wynikiem współpracy ośmiu największych europejskich organizacji międzyrządowych, prowadzących badania naukowe. Połączenie środków, obiektów i ekspertyz członków EIROforum ma na celu wspieranie nauk w Europie, tak aby dostrzec ich pełen potencjał. Jednym z działań organizacji jest publikacja Science In School. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.eiroforum.org
  • w2 – ESRF, które dzieli teren szkoły w Grenoble we Francji wraz z EMBL i ILL, operuje najpotężniejszym źródłem promieniowania synchrotronowego w Europie. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.esrf.eu
  • w3 – EMBL jest wiodącym europejskim laboratorium prowadzącym podstawowe badania z zakresu biologii molekularnej, z siedzibami głównymi w Heidelberg w Niemczech, oraz z siedzibą dodatkową w Grenoble we Francji. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.embl.org
  • w4 – ILL jest międzynarodowym centrum badawczym będącym czołowym źródłem nauk i technologii związanych z neutronami, z siedzibą w Grenoble we Francji. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.ill.eu

Resources

Institutions

Author(s)

Sonia Furtado Neces urodziła się w Londynie i wyjechała do Portugalii w wieku 3 lat. Podczas studiów zoologicznych na Uniwersytecie w Lizbonie podjęła pracę na Wydziale Edukacji w lizbońskim zoo. To tam odkryła, że to co tak naprawdę lubi to opowiadanie ludziom o nauce. Skończyła studia magisterskie na kierunku Komunikacja Naukowa w Imperial College w Londynie, a obecnie jest rzecznikiem prasowym Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu w Niemczech.

License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF