GRID: Una xarxa europea per la bona pràctica en l’ensenyament de les ciències Inspire article

Traducció de Gemma Bernabeu. Sibylle Moebius presenta el projecte GRID, per a identificar i promoure la innovació en l’educació de les ciències a Europa

El senyor Harry Kroto en un
taller per alumnes de
primària a Waterford, Irlanda

El projecte GRID (GRowing Interest in the Development of teaching science) té el propòsit de crear una xarxa de dinamitzadors i escoles per a l’intercanvi de bones pràctiques en l’ensenyament de ciències a nivell europeu. L’objectiu principal és identificar, analitzar i promoure iniciatives per fer l’ensenyament de les ciències més atractiu tan a primària com a secundària. El propòsit final és divulgar via webw1 les millors pràctiques identificades.

La primera fase del projecte GRID ha consistit en analitzar l’impacte directe de la política educativa europea a les escoles. Això es s’ha fet revisant informes, suggeriments i projectes institucionals publicats per ministeris, autoritats regionals i locals, i institucions educatives. Actualment s’està acabant de preparar aquest informe, que estarà disponible a la pàgina web del GRID.

A través de la pàgina web del GRID s’ha iniciat una enquesta per tal d’identificar i analitzar l’existència d’iniciatives escolars que incrementin l’atractiu de les ciències. Si ets un professor de ciències a primària o secundària, tant si estàs involucrat en una iniciativa aïllada de classe, com si gestiones un projecte local, estatal, nacional o fins i tot internacional, t’animem a participar-hi.

Nens disfrutant de la
setmana de la ciència al
Institut de tecnològic a
Waterford, Irlanda

Per a cada país participant, es seleccionaran els millors projectes com a casos d’estudi (mínim 6, màxim12). L’objectiu dels casos d’estudi és maximitzar l’impacte dels projectes existents i fomentar-ne la difusió a nivell europeu. Els casos d’estudi poden incloure vídeos i entrevistes dels professors involucrats.

Posteriorment, els tallers s’organitzaran a cada país participant, on els professors podran compartir les seves experiències i aconsellar altres interessats a muntar projectes científics educatius similars.

Els primers resultats

L’estudi europeu d’innovació en l’ensenyament de les ciències ,GRID, ja ha identificat alguns projectes interessants.

La física és guai, Bèlgica

La Universitat d’Anvers ha desenvolupat un projecte per secundaria anomenat “La física és guai”w2. En uns 40 kits hi ha tot el material necessari per a dur a la pràctica una amplia gama d’experiments amb alumnes de 14 a 17 anys. També estan inclosos una guia pel professorat i un CD. Els experiments pretenen provocar discussió i millorar la comunicació científica entre estudiants, adonar-se de les causes dels fenòmens quotidians, i confrontar-los amb experiments que són força fàcils de fer però difícils d’explicar.

El projecte d’Ada Lovelace: la mentora per dones en ciències i tecnologia, Alemanya

Les estudiants universitàries de ciències, enginyeries i matemàtiques actuen com a mentores en escoles femenines dins del projecte Ada Lovelacew3. Amb la supervisió de pedagogs i psicòlegs les mentores han après mètodes de comunicació i moderació. Visiten escoles i parlen sobre les raons d’estudiar ciències, enginyeria o matemàtiques, donen consells per superar obstacles i informen a les estudiants sobre la vida universitària. En segon terme les mentores inviten a les noies a participar en cursos universitaris i treballs de laboratori.

Centre per a l’aprenentatge de la vida, Itàlia

L’objectiu principal del Life Learning Centerw4és proporcionar pràctiques de laboratori sobre les ciències de la vida als mestres i alumnes, a la Universitat. Aprenen sobre biologia molecular, genètica i biotecnologia, i utilitzen equipament de laboratori innovador amb el suport i supervisió de tutors universitaris.

Química a la feina, Gran Bretanya

“Química a la feina”w5 vol demostrar als estudiants la importància de la química en la nostra vida i feina de cada dia, donant una èmfasi especial en allò que passa al seu entorn. Les pràctiques ofereixen una imatge positiva de la química i la presenten amb activitats emocionants, interessants i beneficionese financerament, que val la pena considerar-les com a base de la carrera.

Laboratori del Institut
tecnològic de Waterford,
Irlanda

Actualitzacions del projecte GRID

El butlletí de notícies del GRID, disponible a la pàgina web o per e-mail, està dirigit als projectes participants, als professors de ciències, als dinamitzadors, col·laboradors i tots aquells involucrats i interessats en els projectes. Informa sobre els diferents projectes, les seves activitats i esdeveniments, i proporciona informació pràctica als participants i col·laboradors.

Per a subscriure’s aquest butlletí gratuït, envia un e-mail a Sibylle Moebius (smoebius@amitie.it) amb el teu nom, cognoms, professió, país i l’adreça de correu electrònic.

Agraïments

El projecte GRID ha estat finançat dins del marc del Programa Sòcrates de la Comunitat Europea, coordinat per la universitat Pôle Universitaire Européen de Nancy-Metz, França, i realitzat pel consorci multidisciplinari Europeu.

All images courtesy of GRID partner Sheila Donegan, CALMAST, Waterford Institute of Technology, Ireland.


Download

Download this article as a PDF