INSPIRE

Inspire

Науката за хумора според Алън Райс

юли 12, 2011 | Issue 17

Превод Емилия Мурзова. Мъжете и жените реагират по различен начин на хумора. Алън Райс обяснява на Елинър Хейс защо това е новина.

Ages: 16-19; Keywords: Biology, Neurobiology

             

Article PDFUNDERSTAND

Understand

Еволюция на човека: молекулярен анализ

април 8, 2011 | Issue 17

Превод Роберт Пенчовскси (Robert Penchovsksi). Във втората от две статии Ярек Брик (Jarek Bryk) описва как учените анализират в дълбочина нашите гени, за да разкрият…

Ages: 16-19; Keywords: Biology, Biochemistry, Genetics

                   

Article PDF