Viskas slypi šeimoje Teach article

Vertė Urtė Neniškytė. Piešdami hipotetinius šeimos portretus mokiniai lengviau supras genetikos principus.

Ieškote būdo, kaip patikrinti, ar jūsų mokiniai, besimokantys biologijos, tikrai supranta esminius genetikos terminus tokius, kaip dominantinis ir recesyvinis arba genotipas ir fenotipas? Ši užduotis yra smagus, skatinantis bendradarbiauti ir tarpdalykinis būdas sužadinti mokinių susidomėjimą žmogaus genetikos tyrimais. Mokiniai susiskirstys poromis, kad nupieštų savo įsivaizduojamos šeimos genetinius portretus, pagrįstus keletu matomų paveldimų bruožų. Aktyviai taikydami savo žinias, mokiniai supras genetikos tyrimų svarbą ir reikšmę gyvenimiškame kontekste.

Tokie terminai, kaip genotipas, fenotipas, homozigotinis ir heterozigotinis, naudojami kiekvieno biologijos kurso pamokose, tačiau mokiniams gali būti sudėtinga ir painu juos suvokti, ypač jei genetika nėra dėstoma būdu, skatinančiu aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą (Nowak & Plucker, 2002).

Genetikos modulis paprastai pradedamas pristatant, kaip tam tikri bruožai ar fizinės savybės pasireiškia tos pačios šeimos skirtingų kartų asmenyse. Čia aprašyta vertinamoji užduotis suteikia mokiniams galimybę parodyti, kad jie supranta tokias koncepcijas, kaip skirtumas tarp dominantinių ir recesyvinių savybių bei genotipų. Jie panaudos šias žinias, kad sudarytų paveldimų savybių Punnetto gardeles. Tuomet mokiniai numatys galimus genetinio kryžminimo rezultatus ir sudarys albumą iš „šeimos portretų“, tiksliai vaizduojančių tėvų ir palikuonių fenotipus.

Užduotis klasėje

Sąryšių nustatymas: žmonių dominantinių ir recesyvinių bruožų tyrimas

Šeimos portretų projekto pradžioje leiskite mokiniams susiskirstyti poromis – būtų geriausia, jei porose būtų skirtingų lyčių mokiniai. Tačiau vienos lyties mokyklose arba klasėse, kuriose lyčių pasiskirstymas nelygus, tai gali būti neįmanoma.

Pirmiausia mokiniai turėtų išsamiai užpildyti pirmąjį darbalapįw1, kuris jiems padės nustatyti savo kelių matomų bruožų fenotipus ir galbūt genotipus. Iš pradžių mokiniai ištirs savo fizinių ypatybių rinkinį, apimantį viską nuo strazdanų iki gebėjimo susukti savo liežuvį. Mano mokiniai buvo sužavėti ir nustebinti, kad savybės, apie kurias jie retai galvoja, iš tikrųjų yra dominantiniai arba recesyviniai bruožai.

1 paveikslas: Mokinio nupieštų šeimos portretų, vaizduojančių fenotipinius tėvų ir palikuonių bruožus, pavyzdžiai
Paveikslas publikuojamas Steveno Autierio leidimu

Šeimos sudarymas: kryžminimo taikymas nustatyti palikuonio genotipui ir fenotipui

Tuomet mokiniai turėtų atsitiktinai parinkti lytį kiekvienam iš septynių ar mažiau vaikų – jie gali mesti monetą arba iš maišelio traukti sužymėtas korteles. Kad užduotis būtų artimesnė gyvenimiškoms situacijoms, mes į maišelį įdėjome ir tokias frazes kaip „dvyniai berniukai“ ar „trynukės mergaitės“. Parinkus vaikų lytį, mokinių poros gali pradėti kryžminti savo paveldimus genetinius bruožus. Tam mokiniai turėtų naudoti antrajį darbalapįw2, kuriame sudarydami kryžminimo schemas sistemiškai išdėstys savo šeimos genotipus ir fenotipus. Priminkite mokiniams, kad genetinis paveldėjimas yra sudėtingas procesas ir kad realiame pasaulyje neįmanoma nustatyti santykių vertinant tik keletą bruožų, kuriuos taip pat galėjo paveikti aplinkos veiksniai.

Kai kiekvienam galimam palikuoniui nustatomas genotipas ir fenotipas, galima pradėti piešti šeimos portretus. Mokiniams prireiks vaškinių kreidelių, spalvotų pieštukų, dažų ir piešimo popieriaus. Kiekvieno vaiko portretas turi tiksliai atspindėti fenotipą, nustatytą genetiniu kryžminimu. Šią projekto dalį mokiniai gali atlikti kūrybiškai, panaudodami visą savo vaizduotę (1 paveikslas). Turbūt pats įdomiausias šio projekto aspektas yra tarpdalykinė jo prigimtis. Mes šį projektą įtraukėme į menų pamokas apie eskizus ir portretus.

Genetinių šeimos portretų vertinimo forma

1 partneris:____________________________________
2 partneris: ____________________________________
Vertinimas:

Turinys Vertinimo kriterijai Įgūdžių vertinimas Vertė taškais Gauti taškai
Tėvų/vaikų lapas Abiejų komandos narių genotipas/fenotipas lentelėje pažymėtas tinkamai. Pasirenka ir taiko tinkamas strategijas užduočiai atlikti. 15  
Punnetto gardelės Kiekvienam nurodytam bruožui pateiktos genetinio kryžminimo schemos. Kiekvienoje kryžminimo schemoje nurodytos procentinės genotipo ir fenotipo vertės. 10  
Šeimos portretai Deda pakankamai meninių pastangų. Piešinys atrodo gerai apgalvotas ir detalus, atspindintis genetinių kryžminimų schemų informaciją. Efektyviai ir argumentuotai sprendžia problemas. 20  
  Kiekvienas kiekvieno vaiko bruožas piešinyje akivaizdus arba pažymėtas taip, kad vertintojas galėtų nustatyti fenotipą. Nustato visus svarbius užduoties elementus. 10  
Iš viso     55  


 

Punnetto gardelės pavyzdys.
Šiame pavyzdyje geltona
pupų spalva lemiama
dominantinio Y alelio, o žalia
spalva lemiama recesyvinio y
alelio

Paveikslas publikuojamas
Pbroks13/Wikimedia Commons
leidimu

Vertinimas

Mes pateikėme vertinimo formą, kad padėtume mokytojams įvertinti, ar mokiniai pakankamai tiksliai nupiešė šeimos portretus, atsižvelgdami į kiekvieno iš tėvų ir visų vaikų genotipus ir fenotipus (žr. aukščiau). Vertinimui mokiniai pateiks visus piešinius bei Punnetto gardeles. Viena iš esminių šios užduoties savybių yra tai, kad ji suteikia galimybę tinkamai įvertinti skirtingų mokinių mokymosi gebėjimus. Mokiniai, kurie mėgsta dirbti grupėje ir meniškai vaizduoti informaciją, pasiekė puikių rezultatų piešdami šeimos portretus. Mokiniai, turintys gerus rašymo įgūdžius, mielai ėmėsi darbalapių ir juos sėkmingai užpildė.

Labai rekomenduojame formalų vertinimą atlikti visos pamokos metu, stebint mokinių žinias ir/ar gebėjimus, atkreipiant dėmesį, kaip jie taiko naujas sampratas ir kaip keičiasi jų mąstymas, o ne orientuojatis vien tik į faktinę atmintį.

Apibendrinimas ir išvados

Biologija yra nuostabus dalykas, siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir susidomėjimą, ypač genetikos srityje. Mokiniams dažnai sunku įsivaizduoti visaapimančius sąryšius tarp skirtingų koncepcijų ir jiems gali nebūti akivaizdu, kaip gyvenimiškose situacijose pritaikyti tai, ko mokomasi. Pateikdami dinaminį vertinimą, suteikiantį mokiniams galimybę bendrauti ir iš karto sulaukti pastebėjimų apie savo stipriąsias ir silpnąsias puses, mes galime pagelbėti mokiniams įsisavinti ir išlaikyti informaciją (Van Scotter & Pinkerton, 2008). Tokie subalansuoti vertinimai taip pat supažindina mokinius su lūkesčiais projekto pradžioje, tad jie iš anksto žino, kas yra svarbu ir kokių savybių tikimasi iš rezultato, kuris sulauks aukščiausio įvertinimo.


References

  • Nowak JA, Plucker JA (2002) Do as I Say, Not as I Do? Student assessment in Problem-Based Learning. Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines 21(2): 17-31
  •  Van Scotter P, Pinkerton, KD (2008) Assessing science as inquiry in the classroom. In Luft J, Bell RA, Gess-Newsome J (eds) Science as inquiry in the secondary setting pp 107-119.Arlington, VA, USA: NSTA Press. ISBN: 9781933531267

Web References

  • w1 – Parsisiųskite pirmąjį darbalapį Word arba PDF form.
  • w2 – Parsisiųskite pirmąjį darbalapį Word arba PDF form.

Resources

Author(s)

Stevenas M. Autieris yra tiksliųjų mokslų mokytojas East Haveno vidurinėje mokykloje East Havene, CT, JAV. Jis taip pat dėsto tiksliųjų mokslų metodų kursus Aukštesniųjų pakopų edukologijos ir susijusių profesijų fakultete (Graduate School of Education and Allied Professions) Fairfieldo universitete Fairfielde, CT, JAV.

Review

Tai įdomi užduotis, kurią galima pritaikyti įvairių amžiaus grupių ir gebėjimų mokiniams. Autorius ją sukūrė taip, kad padėtų mokiniams suprasti Mendelio genetikos principus ir padėtų mokytojams įvertini, kuriems mokiniams kyla problemų ir kurie temą supranta. Šeimos portretai, kuriems skirta paskutinė projekto dalis, suteikia galimybę išplėsti mokymą į tarpdalykinę erdvę ir gali būti lengvai išplėsta papildomomis užduotimis. Užduotys mokiniams yra aiškiai išdėstytos, o vertinimo forma sudaryta taip, kad padėtų mokiniams ir mokytojams pamatyti, ar buvo tinkamai suprasti Mendelio genetikos principai.

Devonas Masaratis, JK

License

CC-BY-NC-SA