Riport Steve Jones-szal: a kreacionizmus veszélye Understand article

Fordította: Adorjánné Farkas Magdolna. Steve Jones és Vienna Leigh beszélgetése arról, hogy Európában megdöbbentő módon újra feltámadt a kreacionizmus eszméje, valamint arról, hogy mit tehetnének ez ellen a tanárok, és hogy ő soha nem fog vitatkozni egy kreacionistával.

Steve Jones
A képet az EMBL Photolab szíves
hozzájárulásával közöljük

Aggasztó, hogy a kreacionizmus Európában is terjed. Ahhoz már hozzászoktunk, hogy az USA-ban heves vitákat folytatnak az evolúció fogalmának tanításáról, főként, de nem kizárólagosan a Biblia-övben. Azonban a Nature 2006 novemberében megjelent cikkében Almut Graebsch és Quirin Schiermeier aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy nemcsak az Atlanti óceánnál merül fel az alteratív elméletek tanításának kérdése. (Graebsch & Schiermeier, 2006).

Nem ez volt az első jelzés. 2006-ban a Royal Society, az Egyesült Királyság nemzeti tudományos akadémiája, támadást intézett a kreacionizmus ellen, aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ez a tan országszerte megvetette a lábát az iskolákban és az egyetemeken. Megemlítették, hogy Steve Jones, aki a University College London-ban (UCL) a genetika professzora, nyilvános előadást tartott ‘Miért helyes az evolúció és miért hibás a kreacionizmus’ címmel.

Steve, népszerű genetikai könyvek, többek között az In The Blood (A vérben) és The Language of the Genes (A gének nyelve) szerzője, iskolákban, egyetemeken, konferenciákon és kutatóintézetekben tart előadásokat. Aggódik – és csalódott – a kreacionista csoportok növekvő európai befolyása miatt.

“Ez rejtély” – mondta – “30-40 éve beszélek a hallgatóságomnak az evolúcióról, és régebben soha egyetlen kérdést sem tettek fel a kreacionizmusról. Az utóbbi néhány évben azonban az ilyen kérdések teljesen megszokottá váltak.”

Ernst Haeckel, Az ember családfája,
The Evolution of Man (Az ember
evolúciója)
c. könyvből, 1910, 5. kiadás

Szabadon felhasználható kép.

Steve, saját becslése szerint, a pályafutása során több mint 100 000 iskolásnak tartott előadást. Ezenkívül az UCL képviselője a London Science Learning Centre (Londoni Természettudomány Oktatási Központban), amely továbbképzéseket tart a természettudomány tanárok számáraw1. Gyakran szerepel a BBC rádióban is, egy hatrészes TV sorozat vezetője, és más TV műsorokban is megjelenik, természettudományos témájú cikkeket ír újságok számára, többek között a The Daily Telegraph rendszeres rovatát készíti ‘View from the Lab’ (Kitekintés a laboratóriumból) címmel.

“Nagyon riasztó. Graebsch és Schiermeier a cikkében példaként felsorol olyan németországi iskolákat, amelyekben a kreacionizmust tanítják, és még különösebb, hogy Olaszországban 2004-ben az oktatási miniszter, Letizia Moratti eltávolította az evolúció elméletet a tantervből, amellyel nagy vihart kavart. Nagy-Britanniában a kreacionista Truth in Science (Igazság a tudományban) csoport az ország minden középiskolájába küldött egy tájékoztató csomagot 2006 végén. Az Európai Parlament egyik lengyel tagja, Maciej Giertych, műhelyfoglalkozást szervezett a parlamenti képviselők számára ‘Az evolúció elméletének tanítása: belesulykolják-e a gyermekedbe az iskolában?’ címmel. 2007 októberében Miroslaw Orzechowski, volt helyettes oktatási miniszter, azt nyilatkozta a Gazeta Wyborcza újságnak: “Az evolúció elmélete hazugság. Hibát követünk el, hogy elfogadott igazságként legalizáljuk.”

A kreacionizmus és az evolúció elméletében eltérő állítások vannak az élet eredetéről; azok, akik a hit alapján állnak, azt vallják, ahogy Steve megfogalmazta, hogy “az élet a közelmúltban valamilyen csoda folytán jelent meg, amelyre nincs természettudományos magyarázat”, ez ellentétes az evolúció biológiai elmélete által alátámasztott természettudományos véleménnyel. Bár sok vallás összeegyezteti a hitet az evolúcióval, mégis sok olyan kreacionista van, különösen az USA konzervatív régióiban, aki azt hiszi, hogy az evolúció ellentétes a vallásuk tanításaival. “A kreacionizmus hibás, mivel az összes állítása ellentétes mindennel, amit a tudományról vallunk” – magyarázza Steve. “Azonban az emberek túl sokat várnak el a tudománytól. Olyan kérdésekre keresnek választ, amelyek nem a természettudományos vizsgálódás kérdéskörébe tartoznak, mint például ‘van-e Isten?’, vagy ‘mit jelent embernek lenni?’.”

A vita nem újkeletű. Evolúciós elméletek, mint például a közös származás és a fajok átalakulásának elmélete már legalább az i.e. 6. századtól léteztek. Azonban ahogy a biológiai ismeretek gyarapodtak a 18. században, ezek az elméletek fejlődtek és megkérdőjelezték azt a vélekedést, hogy a természetet Isten irányítja. Az angol természettudós, Charles Darwin 1859-ben publikálta az On the Origin of Species (A fajok eredete) című könyvét, amelyben a természet sokszínűségét a természetes kiválasztódás által irányított evolúcióval magyarázta.

“A viktoriánusok először megrémültek az evolúciótól, mivel úgy gondolták, hogy ettől kevésbé leszünk emberiek, de valójában még inkább emberiek leszünk – mi vagyunk az egyetlen olyan állat, amely kifejlesztette a művészetet, a történelmet, a beszédet. Valóban nagyon hasonlítunk a csimpánzokhoz, azonban mindenben, ami igazán fontos, teljesen különbözünk tőlük” – mondja Steve.

“Azonban 1870-re, egy évtizeddel azután, hogy Darwin könyve megjelent, a felháborodás elcsitult. A legtöbb egyházi személy tanult ember volt, és rájöttek arra, hogy nyugodtan elfogadhatják az evolúció elméletét, mert az nincs hatással a vallásos hitükre. A két dolog egyszerűen nem ütközik össze egymással. A tudomány túlságosan erős ahhoz, hogy nevetséges, ellenőrizhetetlen elméletek hatással lehetnének rá.”

Charles Darwin (1809-1882)
utolsó éveiben. Fotó: J. Cameron, 1869

Szabadon felhasználható kép.
A kép forrása: Wikimedia Commons

De mi lehet az oka annak, hogy 150 évvel azután, hogy kidolgozták az evolúció elméletét, amely a legjobb magyarázatot adja az élet kialakulására a Földön, világosan érthetővé teszi azt a folyamatot, amely az élőlények változatosságához vezet, és amely elmélet alapvetően fontos része a biológia tananyagnak, egyszer csak valakik – talán csak a politikai korrektség jegyében – nyomást gyakorolnak a döntéshozókra, hogy változtassák meg az evolúció elmélettel kapcsolatos politikájukat?

“Az 1960-as évek végén jött újra divatba a kreacionizmus és fokozatosan tért hódított. Ennek nagyrészt az lehetett az oka, hogy az emberekben félelmet keltett a modern biológia és néha a tudósok helytelen kijelentéseket tettek. Azt azonban nem tudom, hogy mostanában miért gyorsult fel ennyire a kreacionizmus terjedése.”

Természetesen, az éremnek mindkét oldalát meg kell vizsgálni, az azonban káros lehet, ha egy vallási alapú állítást alternatív természettudományos tényként mutatnak be.

“Nem vagyok az ellen, hogy a kreacionizmusról tanítsanak az iskolában – mondja Steve – de a hittan órán. Ha helytelen állításokat akarsz megtárgyalni, azt ne a biológia órán tedd.”

Steve a kreacionizmust ‘tudománytalannak’ nevezi. “Soha nem fogok vitatkozni egy kreacionistával” – mondja. Ők úgy gondolják, hogy 2 + 2 = 5; vagy kompromisszumként 4,1. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy 2 + 2 = 4. Ezen nincs mit megbeszélni. Ha ők nem fogadják el az élet fizikai tényeit, akkor nincs miről vitatkoznunk. Nem érdekel, hogy mit hisznek, amíg nincsenek bizonyítékaik, és nincsenek.”

“Érthetetlen a számomra, hogy hogyan hihet egy tudós a kreacionizmus-ban” – mondja. “Európában nem úgy állnak hozzá ehhez a kérdéshez, mint az USA-ban, azonban a vitának van egy inkább elméleti vonala; ‘a kreacionizmus a főiskolai oktatásban’. Ez az intelligens tervezés tana – az élő szervezetek annyira bonyolultak, hogy azokat valaminek terveznie kellett. Azonban Darwin rámutatott arra, hogy az evolúció olyan gyár, amelyben majdnem lehetetlen dolgok is létrejönnek.”

Hogyan segíthetnek a tudósok és a tanárok? “A tanárok úgy érzik, hogy az evolúció nem csupán egy téma a sok közül a biológiában, hanem speciális és nagy körültekintéssel kell róla beszélni. Nekem az a meggyőződésem, hogy úgy kell az evolúcióról beszélni, hogy azt a diákok unalmasnak érezzék. Egyszerűen a biológia részeként jelenjen meg az órán, tényként és nem megkérdőjelezhető, vitatható, valahogy ‘szexi’ elméletként.

“Az a másik probléma, hogy az evolúciót rosszul tanítják, főként azért, mert maguk a tanárok is rosszul tanulták, és a tankönyvekben sem megfelelően jelenik meg.” – teszi hozzá. “A biológia többi része nagyon jól kidolgozott, az evolúció azonban egyáltalán nem világos. Régi, tradicionális példákat sorolnak fel – a pettyesaraszoló lepkét, az antibiotikum rezisztanciát, Darwin pintyőkéjét – de nem említenek új példákat. A tanárok sem tanulták meg, hogy mi a modern evolúcióbiológia.

“Darwin nem gondolta, hogy valaha láthatja az evolúciót – úgy gondolt rá, mint valamilyen történeti dologra, egy olyan modellre, amely oszthatatlan egésszé kapcsol össze látszólag egymástól független tényeket – de természetesen mi láthatjuk, hogy megtörténik. A HIV vírus rövid története tökéletes példa erre: Darwin elméletének ereje a szemünk előtt bontakozik ki. Darwin el lett volna ragadtatva, ha láthatta volna, hogy az evolúció ilyen tökéletesen érvényesül.”

A kreacionizmus története

By Dean Madden from the National Centre for Biotechnology Education, University of Reading, UK.

Írta Dean Madden, az angliai National Centre for Biotechnology Education, University of Reading munkatársa.

Amikor Darwin az angliai Cambridge University hallgatója volt, néhány tudós nagy hatással volt a későbbi pályafutására, különösképpen Adam Sedgwick geológus és John Henslow botanikus, aki javasolta Darwinnak, hogy csatlakozzon FitzRoy kapitánynak a HMS Beagle hajóval tervezett expedíciójához. Az abban az időben Cambridge-ben tanító professzorokkal szemben támasztott elvárásoknak megfelelően, a két tudós felszentelt pap volt. Mélyen hívő keresztények voltak. Ennek ellenére már 30 évvel az Origin of Species (A fajok eredetének) megjelenése előtt kétségbe vonták, hogy a Bibliában leírtak szó szerint igazak. Angliában Darwin evolúció elmélete rövid idő alatt általánosan elfogadottá vált, és az Anglikán egyház is gyorsan megbékélt vele. Európa többi részén és Amerikában visszafogott volt a vallási tiltakozás: tipikusan nem azt vitatták, hogy az élőlényeket természetes folyamat, vagy a keresztények Istene hozta-e létre, hanem azt, hogy a teremtés a természetfölötti közreműködésével vagy csupán a természetes folyamatok eredményeként ment-e végbe (‘mi történt?’ nem ‘kitette’?)

A katolikus egyházi vezetés általában konzervatív, azonban elsöprő jelentőségű volt, hogy 1996-ban II. János Pál pápa kibocsátott egy levelet, amelyben kimondja, hogy a világ tudósainak munkája: “… annak felismerésére vezetett minket, hogy az evolúció több, mint hipotézis” (sok modern kreacionistával ellentétben János Pál megértette, hogy mi a különbség a merő hipotézis és a tudományos elmélet között). Ma a jelentős keresztény egyházak nagy része nem érti szó szerint a Bibliát, és mind a Katolikus, mind az Anglikán egyház a közelmúltban kifejtette, hogy ellenzi, hogy a kreacionizmust a természettudomány órán tanítsák (Thavis, 2006; Bates, 2006).

2006 augusztusában a Science folyóiratban (Miller, 2006) közzétettek egy elemzést az evolúció elfogadottságáról. A tanulmányban harminckét európai országot, az USA-t és Japánt hasonlították össze. Azt találták, hogy az izlandiak, a dánok, a svédek, a franciák, a japánok és britek fogadták el leginkább azt, hogy az ember “… korában élt állatfajtákból” fejlődött ki. Azok az egyének, akik erőteljesen hisznek egy személyes Isten létezésében és akik gyakran imádkoznak, kimutathatóan kevésbé fogadták el az evolúció elméletét. Az USA-ban és Törökországban, ahol jellemző az erős vallásos hit, és az evolúció tanítása politikai kérdés is, az emberek kevésbé fogadták el az evolúciót.

Id. Lucas Cranach: Ádám és
Éva (1472-1553)

Szabadon felhasználható kép.
A kép forrása: Wikimedia Commons

A nyugati világban, különösen Európában, a világi modernizmust régóta a városiasodás, a növekvő gazdagság, és a magasabb iskolázottság következményének tekintik. A szociológusok elemzése szerint, mivel a vallásos emberek egyre kevésbé találják a helyüket a világi társadalomban, a véleményükkel elszigetelődnek. Az elszigetelődés azoknál is megjelenik, akik nem-hívőként élnek egy jellemzően vallásos társadalomban. Néhány elemző, közöttük Steve Jones, szerint ez is oka lehet annak, hogy egyre éleződik a vita az evolúció iskolai oktatása körül.

Az evolúció tanításával szemben világszerte kialakuló modern tiltakozás visszavezethető az USA pionír időszakához, amikor a különböző vallási háttérrel rendelkező új telepesek képtelenek voltak elfogadni a már kialakult egyházi hierarchiát, ezért fontos volt a számukra, hogy létrehozzák a saját ‘csináld magad’ egyházait. Ez egy teljesen decentralizált oktatási rendszerrel társult, amelyben 17 000 iskolai körzetet főként választott amatőrök vezettek. Ennek következményeként néhány iskolai körzetben megpróbálták megakadályozni az evolúció tanítását, vagy támogatni a hitoktatást. Sok esetben ezek az ügyek a bíróságok elé kerültek.

A legemlékezetesebb az 1925-ben a Dayton-ban (Tennessee állam, USA) lefolytatott Scopes ‘monkey trial’ (majom per). Az 1920-as évek közepére hat déli államban már elfogadták az evolúció- ellenes törvényt. Ez a per, amelyet egy helyi üzletember indított, híressé tette Dayton városkát és ezzel fellendítette lankadó gazdaságát: a Scopes per volt az első az USA-ban, amelyet a rádió közvetített. Amikor a huszonnégy éves John Scopes-ot néhány üzletember felkereste, ő beleegyezett abba, hogy bíróság elé álljon. Mindenki tudta, hogy bár Scopes olyan tankönyvből tanított, amely tartalmazta az evolúciót, ő maga inkább ellenezte az elmélet tanítsását. Az American Civil Liberties Union (ACLU) (Amerikai Civil Szabadság Únió), amely segítette Scopes védelmét, abban a reményben jelent meg az US Supreme Court (Legfelső Bíróság) előtt, hogy olyan ítéletet sikerül elérni, amely világossá teszi, hogy az egyén jogai a kormány ellenében is érvényesülhetnek.

Bár Scopes-ot elítélték, a döntést olyan gyorsan hozták meg, hogy az ACLU-t megfosztották attól a lehetőségtől, hogy az ügyet tovább vigye. Érvényben maradt az evolúció tanításának tilalma, és az USA-ban a következő 35 évben egyre csökkent az evolúciót tanító iskolák száma, így az 1960-as évek elejére már csaknem az összes biológia tankönyvből kimaradt az evolúció elmélete. Az 1957-es szovjet Szputnyik kísérlet arra késztette az USA vezetőit, hogy újragondolják a hazai természettudomány oktatást, és ekkor visszakerült az evolúció a tankönyvekbe, főként azokba az új középiskolai könyvekbe, amelyeket a Biological Sciences Curriculum Study (Biológia Tanterv Kutatócsoport) készített. Amikor a Tennessee állam törvényét és az ehhez hasonlókat alkotmányellenesnek nyilvánították az 1960-as években, az evolúciót tagadók új stratégiát követtek, amelyet az kényszerített ki, hogy az USA-ban szétválasztották az egyházat és az államot, ezért nem engedélyezték az állami iskolákban a hitoktatást. Az 1970-es években és a 80-as évek elején a ‘tudományos kreacionizmus’ -t választották megoldásként.

A ‘tudományos kreacionizmus’ azt próbálta elhitetni, hogy a bibliában leírt eseményeket tudományos tények támasztják alá, ezért az iskolában ugyanannyi időt kell szánni az evolúció és a kreacionizmus tanítására. A legtöbb gondosan kiválasztott ‘bizonyíték’ teljes badarság. Például, azt állítják, hogy az ember azért menekült meg az Özönvíz elől, mert felmászott a magas hegyekre. A dinoszauruszok kevésbé voltak sikeresek, a trilobiták pedig még kevésbé – ezt mutatja a fosszíliák helyzete a kőzetrétegekben. Néhány állam – nevezetesen Arkansas és Louisiana – bírósága eltörölte az ‘egyenlő idő’ egyezséget. Az USA Legfelső Bírósága kinyilvánította, hogy a kreacionizmus vallási ideológia és nem természettudományos elmélet, ezért nem szabad az iskolákban tanítani.

Jelenleg, Scopes kora kreacionizmusának és a 20. század ‘tudományos kreacionizmusának’ helyére az ‘intelligent design’ (ID) (‘intelligens tervezés’) lép, amelyet a Discovery Institute talált ki azzal a céllal, hogy “… lecserélje a materialista magyarázatokat a természet és az ember teista értelmezésével, az Isten általi teremtéssel”.

Az ID mozgalom azonban elkerül minden hivatkozást Istenre, és úgy állítja be, hogy a nézetei ésszerű alternatívát jelentenek az elfogadott természettudományos magyarázattal szemben, ezért a tanítási órákon ugyanúgy kell vele foglalkozni. Következésképpen, az evolúciót tagadók a ‘Tanítsd a vitát’ szlogent találták ki.

Talán azért, mert ez a megközelítés korrektnek és első ránézésre tudományosnak látszik, a régebbi elméletekkel ellentétben az ID hatását messze az USA határain túl is lehet érezni. Jól szervezett, bőkezűen támogatott és néha a politikusok által is segített kampányokkal hatnak az iskolai oktatásra, nemcsak olyan országokban, mint Lengyelország vagy Törökország, ahol a vallás és a politika összefonódik, hanem a sokkal világiasabb Franciaországban, Németországban, vagy Olaszországban is. Például 2004-ben Olaszországban törölték a középiskolai tantervből az evolúció elméletét, állítólag azért, mert ‘összezavarja’ a diákokat. Két évvel később, a ‘Darwin Commission’ (Darwin Bizottság) jelentését követően, újra bevették a tantervbe az evolúciót, de lényegesen kisebb hangsúllyal és kerülve bármilyen utalást az ember származására.

Az USA-ban a Dower Körzet Iskolaszék ellen indított per és az ehhez hasonló események miatt az Interacademy Panel on International Issues, a világ természettudományos akadémiáinak globális hálózata, 2006 júniusábanw2. nyilatkozatban állt ki az evolúció tanítása mellett. Ez áll benne: “A földi élet eredetét és fejlődését magyarázó elméletek mellett … zavaró a tudományosan nem igazolt hipotézisek megjelenése.” Megfogalmazták, hogy a Földön az élet minden formája folyamatos fejlődésen megy keresztül., ezt a tényt “a paleontológia, a modern biológia és a biokémia tudományosan leírja és egymástól függetlenül egyre pontosabban igazolja. A Föld összes élőlényének – beleértve az embert is – genetikai kódjában sok egyezés van, amely világosan mutatja, hogy közös őstől származnak.” A Council of Europe (Európa Tanács) szintén kibocsátott egy nyilatkozatot, amelyben határozottan támogatja az evolúció tanításátw3.

Mi lesz a kreacionisták következő trükkje? Louisiana államban az evolúció-ellenes csoportok egy nehezen kivédhető új taktikát választottak, amely úgy állítható be, mintha megvédené a tudomány egy fontos sajátosságát. Hoztak egy törvényt, amelynek alkalmazása erősíti a ‘tudományos szabadságot’ azzal, hogy fejleszti “… a kritikus gondolkodás, a logikus elemzés képességét, és lehetővé teszi, hogy nyílt megbeszéléseken objektíven elemezzenek tudományos elméleteket, többek között, de nem kizárólag az evolúcióról, az élet eredetéről, a globális felmelegedésről és az ember klónozásáról”. A kritikusok attól félnek, hogy ez a törvény lehetővé teszi, hogy a kreacionizmus belopózzon a hátsó ajtón.


References

Web References

Resources

 • A UK Department for Children, Schools and Families (Gyermek-, Iskola- és család-ügyi Minisztérium) (régebben Department for Education and Skills – Oktatási és Szakképzési Minisztérium) útmutatást adott ki a kreacionizmus és az intelligens tervezés helyéről a természettudomány órákon. Ld.: www.teachernet.gov.uk/docbank/index.cfm?id=11890
 • A Big Picture egy magazin stílusú kiadvány, amelyet a Wellcome Trust publikál a 16 évnél idősebb diákok és tanáraik számára. A Big Picture az evolúcióról szól, letölthető (PDF dokumentumként), vagy a képernyőről olvasható, és a tanárok számára további forrásokat biztosít. Ld.: www.wellcome.ac.uk/Professional-resources/Education-resources/Big-Picture/Evolution/index.htm
 • Az Understanding Evolution (Az evolúció magyarázata) a University of California, Berkeley (USA) weboldala amely megbízható, naprakész információkat közöl az evolúció mechanizmusáról, az elméletről, a bizonyítékokról és a modern kutatásokról. Az oldal számos segédanyagot közöl az evolúció oktatásához (az US hallgatóságot megcélozva). Ld.: http://evolution.berkeley.edu
 • Egy szabadon hozzáférhető cikk az evolúció és a krecionizmus helyzetéről az USA iskoláiban. Ld.:
 • Berkman MB, Pacheco JS, Plutzer E (2008) Evolution and creationism in America’s classrooms: a national portrait. (Evolúció és kreacionizmus Amerika iskoláiban: nemzeti portré). PLoS Biology 6(5): e124. doi:10.1371/journal.pbio.0060124
 • A 2005 Eurobarometer felmérés az európaiak tudományhoz és technológiához való viszonyát vizsgálja. Főként a Section 3.3, ‘Science, Faith and Luck’ (Tudomány, hit és szerencse):
 • European Commission (2005) Special Eurobarometer 224: Europeans, science and technology. (Európaiak, tudomány és technológia). http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf
 • Egy népszerű, olvasmányos és naprakész leírás az evolúcióró:
 • Jones S (2001) Almost like a whale: The Origin of Species updated (Majdnem mint egy bálna: A fajok eredete korszerűen). London, UK: Black Swan. ISBN: 055299958X
 • Néhány jelenleg népszerű könyv:Carroll SB (2008) The making of the fittest: DNA and the ultimate forensic record of evolution (A legalkalmasabb létrejötte: a DNS és az evolúció végső bizonyítéka). London, UK: Quercus. ISBN: 9781847244765
 • Shubin N (2008) Your inner fish. A journey into the 3.5 billion-year history of the human body. (A hal a bensődben. 3,5 milliárd éves utazás az emberi testben). London, UK: Allen Lane. ISBN: 9780713999358

  Charles Darwin’s The Origin of Species (A fajok eredete) könyv ismertetését és az elmélet továbbfejlesztését és szélesebb körű hatását elemzi:

  Madden D (2007) Darwin’s The Origin of Species (A fajok eredete). Science in School 7: 67. www.scienceinschool.org/2007/issue7/Darwin

Review

Jövőre lesz 150 éve, hogy a nagyközönség tudomást szerezhetett minden idők legfontosabb (és talán leginkább vitatott) természettudományos felfedezéséről. A nagy jelentőségű tanulmányt, On the Origin of Species by Means of Natural Selection (A fajok eredete természetes kiválasztás útján),1859-ben adták ki, és jövőre ünnepeljük a könyv szerzője, Charles Darwin, születésének kétszázadik évfordulóját. Az egész világon terveznek ünnepségeket, Darwin 200 címmel. Az ünneplés már elkezdődött, mivel 2008. július 1-én volt 150 éve annak, hogy Darwin and Wallace közzétették az elméletüket.

Steve Jones egyike a legismertebb modern genetikusoknak. Ismertségét egyaránt köszönheti kutatói és népszerűsítő munkásságának. Ebben a cikkben kiáll Darwin evolúció elmélete mellett és elmondja ellenérveit a kreacionizmussal szemben.

Ez a gondolat-ébresztő cikk talán néhány emberben feltámasztja a kételkedést, mások azonban méginkább tisztelik majd a tudományos elméletet a tudománytalannal szemben.

Ezt a cikket fel lehet használni a biológia órákon (az evolúció tanításánál), vallási témák tanítása során (a kreacionizmus megbeszélésekor), vagy az angolórákon (vita és érvelés gyakorlására).

Marie Walsh, Ír Köztársaság

License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF