UNDERSTAND

Understand

Геномен археолог: Сванте Паабо

юни 22, 2012 | Issue 20

Превод Емилия Мурзова. Еволюционният генетик Сванте Паабо разказва на Eleanor Hayes (Елинор Хейс) как проучва генома за да разбере човешката еволюция.

Ages: 16-19; Keywords: Biology, Evolution, History, Ethics, Genetics

                   

Article PDF