Ευχάριστες δραστηριότητες καθίζησης – Τεχνικές σε μικροκλίμακα Teach article

Ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα : Μάθετε για τη χημεία της καθίζησης και εισάγετε τους μαθητές σας στις χημικές αντιδράσεις που έχουν ως προϊόντα έγχρωμες ενώσεις, με τεχνικές μικροκλίμακας που είναι χαμηλού κόστους, γρήγορες και εύκολες στην εκτέλεσή τους.

Η ξαφνική εμφάνιση ιζημάτων μοιάζει μαγική στους μαθητές (και πολλοί τη θεωρούν μαγεία).[1] Δύο διαλύματα αλάτων αναμιγνύονται και ξαφνικά εμφανίζεται ένα στερεό. Κάποιες φορές το στερεό έχει διαφορετικό χρώμα από τα διαλύματα. Κατά την ανάμιξη διαλύματος θειικού χαλκού συγκέντρωσης 1 Μ με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, θα εμφανιστεί ένα μπλε στερεό. Το στερεό είναι το υδροξείδιο του χαλκού, που είναι αδιάλυτο στον νερό. Αν χρησιμοποιηθεί διάλυμα νιτρικού μολύβδου ή νιτρικού αργύρου, τότε θα εμφανιστεί ξαφνικά ένα κίτρινο στερεό.

Στις παραδοσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται δοκιμαστικοί σωλήνες γίνεται μεγάλη σπατάλη πόρων. Πολύ μεγάλες ποσότητες υλικών απορρίπτονται στον νιπτήρα ή αποθηκεύονται σε δοχεία συλλογής αποβλήτων. Σε προηγούμενο άρθρο σχετικό με τους δείκτες pH παρουσιάστηκε πως μπορούν οι δραστηριότητες να εκτελεστούν με τη βοήθεια ενός πλαστικού φύλλου. Οι οδηγίες τυπώνονται σε ένα φύλλο εργασίας, κάτω από την πλαστική επιφάνεια, περιορίζοντας την απόσπαση προσοχής. Αυτές οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για μαθητές ηλικίας 11 – 18.

1η Δραστηριότητα : Κανόνες διαλυτότητας

Όταν οι μαθητές εκτελούν αντιδράσεις καταβύθισης ιζήματος, συχνά μπορεί να μη καταλάβουν από προέρχονται τα στερεά, καθώς δεν βλέπουν ποτέ να διαλύονται τα αρχικά άλατα. Η παρασκευή των διαλυμάτων από τους ίδιους τους μαθητές προσθέτει επιπλέον χρόνο στα μαθήματα. Αυτό το πείραμα σε μικροκλίμακα αποτελεί έναν γρήγορο και απλό τρόπο εισαγωγής στην έννοια της διαλυτότητας.

Σημείωση για την ασφάλεια : Τα διαλύματα είναι χαμηλού κινδύνου. Συνίσταται η χρήση προστατευτικών για τα μάτια, και τα χέρια θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό μετά το πείραμα στην περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τον χλωριούχο χαλκό (ΙΙ), που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Υλικά

 • Εκτύπωση του Φύλλου εργασίας 1 (με μία προαιρετική δραστηριότητα καθίζησης)
 • Πλαστική θήκη ή φάκελο (εναλλακτικά, πλαστικοποιήστε το φύλλο εργασίας)
 • Χλωριούχος χαλκός (ΙΙ)
 • Ανθρακικό νάτριο
 • Νερό
 • Ξύλινη σχίζα ή οδοντογλυφίδα

Διαδικασία

 1. Τοποθετήστε το φύλλο εργασίας στην πλαστική θήκη.
 2. Προσθέστε μερικούς κρυστάλλους χλωριούχου χαλκού και ανθρακικού νατρίου στα κουτιά του φύλλου εργασίας.
 3. Προσθέστε νερό με την πιπέτα μέχρι να γεμίσει ο κύκλος και ανακατέψτε με μία προσφάτως κομμένη αιχμηρή σχίζα μέχρι να διαλυθούν τα στερεά.
 4. Με μία πιπέτα, μεταφέρετε δύο σταγόνες από το διάλυμα του χλωριούχου χαλκού από τον κύκλο στο τετράγωνο στο μέσο.
 5. Με άλλη πιπέτα, μεταφέρετε δύο σταγόνες από το διάλυμα του ανθρακικού νατρίου από τον κύκλο στα δεξιά στο τετράγωνο στο μέσο.
 6. Ανακατέψτε το περιεχόμενο του τετραγώνου με μία προσφάτως κομμένη αιχμηρή σχίζα.
 7. Καταγράψτε ή φωτογραφήστε το αποτέλεσμα.
 8. Απόρριψη : καθαρίστε την πλαστική επιφάνεια με μία χαρτοπετσέτα και απορρίψτε την χαρτοπετσέτα στα σκουπίδια.
Όταν το διαυγή διαλύματα του χλωριούχου χαλκού (ΙΙ) (αριστερά) και του ανθρακικού νατρίου (δεξιά) αναμιχθούν (κέντρο), σχηματίζεται ένα μπλε ίζημα αδιάλυτου ανθρακικού χαλκού.
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα επιτρέπουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν την προέλευση των χημικών ουσιών, και καθιστούν αξιόπιστη τη χημική εξίσωση:

CuCl2 + Na2CO3 → CuCO3 + 2NaCl

Η αντίδραση έχει αποτέλεσμα διότι το ανθρακικό νάτριο και ο χλωριούχος χαλκός είναι ευδιάλυτα στο νερό, ενώ ο ανθρακικός χαλκός δεν είναι τόσο διαλυτός, και γι’ αυτόν τον λόγο σχηματίζεται το ίζημα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κορεσμένο διάλυμα ανθρακικού χαλκού στο νερό.

Όλοι οι μαθητές γνωρίζουν ότι το χλωριούχο νάτριο είναι διαλυτό στο νερό. Έτσι, οι μαθητές μπορούν τώρα να συμπληρώσουν έναν πίνακα αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων.

Άλατα διαλυτά στο νερόΆλατα αδιάλυτα στο νερό
Χλωριούχος χαλκός
Ανθρακικό νάτριο
Χλωριούχο νάτριο
Ανθρακικός χαλκός

Προεκτάσεις

Δοκιμάστε αντιδράσεις μεταξύ των ακόλουθων αλάτων:

 1. θειικός χαλκός και ανθρακικό νάτριο
 2. χλωριούχο νάτριο και νιτρικό κάλιο
 3. χλωριούχο νάτριο και νιτρικό άργυρο
 4. θειικό νάτριο και νιτρικό βάριο
 5. ανθρακικό νάτριο και θειικό μαγνήσιο

Δεν θα σχηματιστεί ίζημα στη δεύτερη περίπτωση, που δείχνει ότι το νιτρικό νάτριο και το χλωριούχο κάλιο είναι επίσης διαλυτά στο νερό. Η πέμπτη αντίδραση είναι μία «πράσινη» αντίδραση καθώς τις χημικές ουσίες μπορεί κάποιος να τις προμηθευτεί από τα τοπικά καταστήματα. Η χρήση δοκιμαστικών σωλήνων συνεπάγεται πολύ χρόνο για καθαριότητα στο τέλος της δραστηριότητας. Τώρα με τη χρήση του πλαστικού φύλλου, η δραστηριότητα είναι γρήγορη, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να έχει χρόνο για ανατροφοδότηση από τους μαθητές σχετική με τις παρατηρήσεις τους, με ελάχιστη παραγωγή αποβλήτων.

2η Δραστηριότητα : Ταυτοποίηση κατιόντων

Η ταυτοποίηση των ιόντων των μετάλλων σε στερεά ή σε διαλύματα συγκέντρωσης 0.1 Μ μπορεί να γίνει αξιοποιώντας τεχνικές καταβύθισης. Η τεχνική της προσθήκης αντιδραστηρίων σε μία πλαστική επιφάνεια, με τις οδηγίες από κάτω, προσφέρεται ιδανικά για την μελέτη των μεταβατικών μετάλλων.

Σημείωση για την ασφάλεια : Τα διαλύματα είναι χαμηλού κινδύνου. Συνίσταται η χρήση προστατευτικών για τα μάτια, και τα χέρια θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό μετά το πείραμα στην περίπτωση επαφής, καθώς τα διαλύματα των ιόντων των μεταβατικών μετάλλων μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος.

Υλικά

 • Εκτύπωση των Φύλλων εργασίας 2 και 3
 • Πλαστικές θήκες ή φακέλους (εναλλακτικά, πλαστικοποιήστε τα φύλλα εργασίας)
 • Διάλυμα θειικού σιδήρου (ΙΙ) (0.1 Μ) ή μερικούς κρυστάλλους στερεού και νερό
 • Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0.4 Μ
 • Μπουκαλάκια με σταγονομετρικό στόμιο με τα παραπάνω διαλύματα ή πιπέτα προσθήκης
 • Ξύλινη σχίζα ή οδοντογλυφίδα

Διαδικασία

 1. Εισάγετε το Φύλλο εργασίας 2 στην πλαστική θήκη.
 2. Προσθέστε δύο σταγόνες διαλύματος θειικού σιδήρου (ΙΙ) 0.1 Μ στον κύκλο του Φύλλου εργασίας 2 με την ένδειξη FeII, ή τοποθετείστε λίγους κρυστάλλους του στερεού, προσθέστε νερό, και ανακατέψτε με μία ξύλινη σχίζα.
 3. Προσθέστε μία σταγόνα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0.4 Μ στο παραπάνω διάλυμα και ανακατέψτε ξανά. Ένα πράσινο ίζημα υδροξειδίου του σιδήρου (ΙΙ) θα σχηματιστεί.
Κρύσταλλοι θειικού σιδήρου (ΙΙ) (αριστερά), μία σταγόνα διαυγούς διαλύματος θειικού σιδήρου (ΙΙ) (στο κέντρο), και το πράσινο ίζημα υδροξειδίου του σιδήρου (ΙΙ) που σχηματίζεται μετά την προσθήκη υδροξειδίου του νατρίου (δεξιά)
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

Προεκτάσεις

Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί στη μελέτη της χημείας των μεταβατικών μετάλλων (Φύλλο εργασίας 2), στη διάρκεια της οποίας μπορεί να παρατηρηθεί μία ποικιλία ωραίων χρωμάτων που οφείλονται στον σχηματισμό του υδροξειδίου του μεταβατικού μετάλλου κατά την προσθήκη διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0.4 Μ σε διάλυμα ιόντων του μεταβατικού μετάλλου 0.1 Μ.

Έγχρωμες σταγόνες που οφείλονται σε ιζήματα υδροξειδίων του μαγνησίου (χρυσό), του σιδήρου 2+ (σκούρο πράσινο), σιδήρου 3+ (ερυθρο-καφέ), κοβαλτίου (πράσινο), νικελίου (ανοιχτό πράσινο), χαλκού (μπλε) και ψευδαργύρου (λευκό).
Διαλύματα ιόντων μεταβατικών μετάλλων με μία σταγόνα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0.4 Μ (πάνω σειρά) και με έξι σταγόνες διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0.4 Μ (κάτω σειρά)
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

Η προσθήκη διαλύματος αμμωνίας 2 Μ μπορεί επίσης να δώσει ένα ευρύ φάσμα έγχρωμων ιζημάτων (Φύλλο εργασίας 3)

Η προσθήκη διαλύματος αμμωνίας στα ίδια ιόντα μετάλλων δίνει παρόμοια χρώματα με το διάλυμα του υδροξειδίου.
Διαλύματα ιόντων μεταβατικών μετάλλων με μία σταγόνα διαλύματος αμμωνίας 2 Μ (πάνω σειρά) και με έξι σταγόνες διαλύματος αμμωνίας 2 Μ (κάτω σειρά)
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

3η Δραστηριότητα : Ταυτοποίηση αλογονούχων ανιόντων

Η ταυτοποίηση των ανιόντων μπορεί επίσης να γίνει αξιοποιώντας τεχνικές καταβύθισης με την προσθήκη νιτρικού αργύρου.

Σημείωση για την ασφάλεια

Τα διαλύματα είναι χαμηλού κινδύνου. Συνίσταται η χρήση προστατευτικών για τα μάτια, και τα χέρια θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό μετά το πείραμα στην περίπτωση επαφής, καθώς το διάλυμα του νιτρικού αργύρου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Υλικά

 • Εκτύπωση Φύλλου εργασίας 4
 • Πλαστική θήκη ή φάκελο (εναλλακτικά, πλαστικοποιήστε το φύλλο εργασίας)
 • Διαλύματα χλωριούχου, βρωμιούχου, ιωδιούχου, θειούχου, ανθρακικού νατρίου ή καλίου
 • Νιτρικό οξύ 0.4 Μ
 • Νιτρικός άργυρος 0.05 Μ
 • Διάλυμα αμμωνίας 2 Μ
 • Μπουκαλάκια με σταγονομετρικό στόμιο με τα παραπάνω διαλύματα ή πιπέτα προσθήκης
 • Ξύλινη σχίζα ή οδοντογλυφίδα

Διαδικασία

 1. Τοποθετείστε το Φύλλο εργασίας 4 στην πλαστική θήκη. Αξιοποιήστε την πάνω σειρά τετραγώνων.
 2. Προσθέστε δύο σταγόνες των διαλυμάτων των ανάλογων αλάτων του νατρίου ή του καλίου σε καθένα από τα τετράγωνα του φύλλου εργασίας.
 3. Προσθέστε δύο σταγόνες νιτρικού οξέος 0.4 Μ και δύο σταγόνες νιτρικού αργύρου 0.05 Μ. Ανακατέψτε τα μείγματα με την ξύλινη σχίζα.
 4. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις πριν την προσθήκη δύο σταγόνων διαλύματος αμμωνίας 2 Μ.
Διαλύματα αλάτων του καλίου μετά την προσθήκη νιτρικού οξέος 0.4 Μ και νιτρικού αργύρου 0.05 Μ
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά των συγγραφέων

Συζήτηση

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ένα από τα δυνατά σημεία αυτής της τεχνικής. Μόνο τρία από τα έξι άλατα έδωσαν θετική αντίδραση με την προσθήκη διαλύματος νιτρικού αργύρου. Τα άλλα αρνητικά ιόντα δεν έδωσαν αντίδραση, καθώς η δοκιμή με τον νιτρικό άργυρο είναι μοναδική για τα αλογονίδια. Με την προσθήκη αμμωνίας 2 Μ, ο χλωριούχος άργυρος διαλύεται, ο βρωμιούχος άργυρος διαλύεται μερικώς, και ο ιωδιούχος άργυρος παραμένει αδιάλυτος.

Επέκταση

Για την ανίχνευση ανθρακικών ιόντων σε ένα διάλυμα άλατος, προσθέστε 2 σταγόνες δείκτη pH, που θα φανερώσει ένα βασικό pH. Προσθέστε δύο σταγόνες υδροχλωρικού οξέος 0.4 Μ στο δείγμα. Θα σχηματιστούν φυσαλίδες διοξειδίου του άνθρακα. Για την δραστηριότητα αυτή θα αξιοποιηθεί η μεσαία σειρά του Φύλλου εργασίας 4.

Για την ανίχνευση θειικών ιόντων σε ένα διάλυμα άλατος, προσθέστε δύο σταγόνες υδροχλωρικού οξέος 0.4 Μ σε διάλυμα θειικού άλατος κάποιου μετάλλου (0.1 Μ), και στη συνέχεια δύο σταγόνες διαλύματος χλωριούχου βαρίου 0.1 Μ. Θα σχηματιστεί ένα λευκό ίζημα θειικού βαρίου.  Για την δραστηριότητα αυτή θα αξιοποιηθεί η κάτω σειρά του Φύλλου εργασίας 4.

4η Δραστηριότητα : Μία εικόνα του πως λειτουργούν οι αντιδράσεις – Διάχυση ιζημάτων

«Πέρσι κάναμε ιζήματα» είναι μία παρατήρηση που συχνά κάνουν κάποιοι μαθητές. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να έχουν κάτι νέο να παρουσιάσουν όχι μόνο για να τεκμηριώσουν ό,τι είχε διδαχθεί στο παρελθόν, αλλά και για να προσφέρουν νέες πληροφορίες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κατανόηση αυτών των αντιδράσεων. Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει διάλυση, διάχυση και καταβύθιση. Συνίσταται να πραγματοποιηθεί μετά την παρουσίαση της ιοντικής φύσης των αλάτων.

Σημείωση για την ασφάλεια : Τα στερεά είναι κυρίως χαμηλής επικινδυνότητας. Η χρήση ενώσεων κάποιων μετάλλων όπως του μόλυβδου, του κοβαλτίου και του νικελίου, μπορεί να έχει απαγορευτεί σε κάποιες χώρες. Οι αναγνώστες θα πρέπει να ακολουθούν πάντοτε τους τοπικούς κανόνες. Πάντως, ένα από τα πλεονεκτήματα των τεχνικών μικροκλίμακας είναι η ποσότητα της ουσίας που χρησιμοποιείται είναι τόσο μικρή που δεν είναι ικανή να προκαλέσει προβλήματα υγείας, και τα απόβλητα μπορούν να συλλεχθούν και να απορριφθούν. Συνίσταται η χρήση προστατευτικών για τα μάτια, και τα χέρια θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό μετά το πείραμα στην περίπτωση επαφής.

Υλικά

 • Πλαστική θήκη ή φάκελο (ή πλαστικοποιημένο το φύλλο εργασίας)
 • Νιτρικός άργυρος (λίγοι κρύσταλλοι)
 • Ιωδιούχο κάλιο (λίγοι κρύσταλλοι)
 • Νερό
 • Ξύλινη οδοντογλυφίδα ή σχίζα

Διαδικασία

 1. Βάλτε μία μικρή σταγόνα καθαρού νερού στην πλαστική επιφάνεια. Προσθέστε λίγους κόκκους των δύο στερεών, για παράδειγμα νιτρικού αργύρου και ιωδιούχου καλίου, στις δύο πλευρές της σταγόνας.
 2. Μπορείτε να προχωρήσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους :
  • Υγράνετε τα άκρα δύο σχιζών στο νερό και ακουμπήστε από μία στα δύο στερεά ώστε να συλλέξετε μικρή ποσότητα. Εισάγετε τα δύο στερεά, το καθένα σε διαφορετική πλευρά της σταγόνας.
  • Χρησιμοποιήστε το φαρδύ μέρος της σχίζας για να σπρώξετε έναν κόκκο σε κάθε πλευρά της σταγόνας.
Με τη σχίζα κρύσταλλοι νιτρικού αργύρου και ιωδιούχου καλίου εισάγονται στην σταγόνα του διαλύτη από αντίθετες πλευρές.
Με τη σχίζα κρύσταλλοι νιτρικού αργύρου και ιωδιούχου καλίου εισάγονται στην σταγόνα του διαλύτη από αντίθετες πλευρές.
 1. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα δύο στερεά διαλύονται και διαχέονται στο νερό, και όταν οι ενώσεις συναντηθούν, σχηματίζεται ένα ίζημα.
Διάφανη σταγόνα διαλύτη μετά τη διάλυση των κρυστάλλων.
Ένα ανοιχτό κίτρινο ίζημα σχηματίζεται στο κέντρο της σταγόνας, εκεί που τα δύο ιόντα συναντιώνται.
 1. Δοκιμάστε κάποιες επιπλέον αντιδράσεις διάχυσης – σχηματισμού ιζήματος :
  a. Θειικός χαλκός (ΙΙ) και όξινο ανθρακικό νάτριο
  b. Θειικός σίδηρος (ΙΙ) και όξινο ανθρακικό νάτριο
  c. Νιτρικός μόλυβδος και ιωδιούχο κάλιο
  d. Θειικός σίδηρος (ΙΙ) και εξακυανοσιδηρικό (ΙΙΙ) κάλιο – το προϊόν, ο εξακυανοσιδηρικός (ΙΙΙ) σίδηρος (ΙΙ), είναι η χρωστική Πρωσσικό μπλε
Διαφορετικές γραμμές έγχρωμων ιζημάτων σχηματίζονται από άλατα διαφορετικών μετάλλων : ανθρακικός χαλκός (ανοιχτό μπλε), ανθρακικός σίδηρος (ΙΙ) (σκούρο πράσινο), ιωδιούχος μόλυβδος (κίτρινο) και εξακυανοσιδηρικός σίδηρος (ΙΙ) (σκούρο μπλε).
Παραδείγματα αντιδράσεων διάχυσης – καταβύθισης
Η εικόνα είναι ευγενική προσφορά του Bob Worley

Συζήτηση

Συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα με τους μαθητές σας:

 • Πως θα περιγράφατε τον δεσμό και τη δομή των κρυστάλλων των αλάτων ;
 • Διαλύθηκαν οι ουσίες όταν προστέθηκαν σε κάθε πλευρά της σταγόνας ;
 • Τι συνέβη στα ιόντα όταν διαλύθηκαν ;
 • Ποιο ίζημα παρατηρήθηκε να σχηματίζεται και να εμφανίζεται και ποιο ήταν το ευδιάλυτο προϊόν ;

Αν αξιοποιήσουμε την αντίδραση του νιτρικού αργύρου με το ιωδιούχο κάλιο ως παράδειγμα, θα διαπιστώσουμε ότι και οι δύο ουσίες είναι διαλυτές στο νερό. Πρόκειται για ιοντικές ενώσεις με δομή ιοντικού πλέγματος. Καθώς τα ιόντα απελευθερώνονται από το ιοντικό πλέγμα κατά τη διάλυση, τα ιόντα διαχέονται και μετακινούνται το ένα προς το άλλο έως ότου ένα ίζημα σχηματιστεί κοντά στο μέσο της διαδρομής. Το ίζημα που σχηματίζεται είναι ο ιωδιούχος άργυρος. Το άλλο διαλυτό προϊόν είναι το νιτρικό κάλιο.

Ένα προβολικό ή ένα ψηφιακό μικροσκόπιο είναι ιδανικά για υψηλής ευκρίνειας παρουσίαση στην τάξη.


References

[1] Worley B et al. (2019) Visualizing dissolution, ion mobility, and precipitation through a low-cost, rapid-reaction activity introducing microscale precipitation chemistry. Journal of Chemical Education 96: 951–954. doi: 10.1021/acs.jchemed.8b00563

Resources

 • Μάθετε πώς να φτιάχνετε δείκτες από μπλε τσάι : Prolongo M, Pinto G (2021) Tea-time chemistryScience in School 52.
 • Διαβάστε την εισαγωγή στη χημεία στην τάξη σε μικροκλίμακα : Worley B (2021) Little wonder: microscale chemistry in the classroomScience in School 53.
 • Διδάξτε τη χημεία του pH αξιοποιώντας μεθόδους μικροκλίμακας : Worley B, Allan A (2021) Little wonder: pH experiments the microscale way. Science in School 54.
 • Δοκιμάστε να εξάγετε αιθέρια έλαια από αρωματικά φυτά στο πλαίσιο δραστηριότητας στην τάξη : Allan A, Worley B, Owen M (2018) Perfumes with a pop: aroma chemistry with essential oilsScience in School 44: 40–46.
 • Παρακολουθήστε τον σχηματισμό ιζήματος κατά την αντίδραση ιωδιούχου καλίου με νιτρικό μόλυβδο.
 • Παρακολουθήστε ένα φανταστικό γράφημα για τα χρώματα και τη χημεία των δεικτών από την Compound Interest.
 • Διαβάστε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα ChemEd X για τις πολλές χρήσεις του εκχυλίσματος του κοκκινολάχανου.

Author(s)

Ο Δρ Adrian Allan είναι καθηγητής χημείας στην Ακαδημία Dornoch, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επελέγη να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο συνέδριο Science on Stage τα έτη 2017 και 2019. Στο πλαίσιο των συνεδρίων παρουσίασε διαδικτυακά σεμινάρια για τη χημεία σε μικροκλίμακα και τη χρήση μαγείας στη διδασκαλία των επιστημών.

Ο Bob Worley, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Χημείας, είναι (ημι-συνταξιοδοτημένος) χημικός σύμβουλος της συμβουλευτικής υπηρεσίας CLEAPSS στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δίδαξε χημεία για 20 χρόνια, και το 1991 εντάχθηκε στην CLEAPSS, η οποία παρέχει υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και συμβουλευτικής για πειράματα στην τάξη. Υπηρετώντας στη θέση αυτή, ανέπτυξε ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό πειραμάτων σε μικροκλίμακα προκειμένου να βελτιωθούν η ασφάλεια και η ευκολία.

Review

Μία από τις ιδέες της βιώσιμης χημείας είναι ο περιορισμός των ποσοτήτων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται. Άλλη είναι η μείωση των χημικών αποβλήτων. Η εκτέλεση πειραμάτων με μόνο λίγες σταγόνες σε μία πλαστική επιφάνεια είναι μία καλή ιδέα, και μπορούν να οδηγήσουν παρ’ όλα αυτά σε ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ιδέες.

Ingo Eilks, καθηγητής Χημικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Βρέμηςστη Γερμανία.

License

CC-BY
Text released under the Creative Commons CC-BY license. Images: please see individual descriptions