Да се учиш докато изследваш: сръбската традиция Teach article

Превод: Емилия Мурзова Срджан Вербич разказва историята на Научния центърПетника, който събира ентусиазирани ученици (и учители) от цяла Европа в едно село в…

Съществува един резултат от ученическите изследователси проекти, който често е незаслужено пренебрегван. Изследванията не само насочват към обучение в аспект, определен от самия обучаващ се, възпитават фундаментални умения като съобразяване и мислене отвъд границите на „науката от класната стая”, но също позволяват на учениците да придобият важни социални умения: за общуване, за работа в екип, за изслушване на позицията на другия.

Всички ние се радваме, когато имаме възможност да прекараме време в динамична, стимулираща среда. Тийнеджърите не правят изключение. Не е никак лесно да си учен на тийнейджърска възраст в наше време, а е определено още по-трудно на Балканите. Затруднения, недостиг на материали, както и не толкова широката популярност на науката сред учениците пречат интересът към науката да се повиши. Тук започва и ролята на допълнителните центрове – привличайки и мотивирайки младите хора да са заемат със съвместни проучвания като проекти извън стандартната учебна програма.

През 80те години на миналия век в Европа и в частност в Източна Европа са създадени множество такива центрове. За жалост голяма част от тях не са се радвали на достатъчно висока посещаемост за да просъществуват. Но един тъкъв център в бивша Югославия (сегашна Сърбия) оцелява като разработва свои програми и привлича все повече посетители всяка година.

Преди 25 години в село Петника, намиращо се на 100 км югоизточно от Белград, бил открит нетрадиционен научно-образователен център и съвсем скоро той се превърнал в убежище за много непокорни ученици и студенти от цяла Югославия. Привлекателният пеизаж и богатството от природни дадености в региона като каньона, пещерите и археологическите забележителности привличат вниманието на студентите. И дори да са били дълбоко неудовлетворени от образователната система, те се ентусиазирали от приложната и научната работа и така осъзнавали, че образованието излиза отвъд училището. Дълго преди официалното откриване на Петника, на няколко пъти били организирани лагери за студенти от Университета на Белград и членове на движението Младите изследователи на Сърбия. Впоследствие те успели да намерят подкрепата на правителството за да учредят организация с няколко служители,  малко книги и два компютъра Spectrum. Благодарение на усилията им бил създаден извънкласен образователен център, който да събира бъдещите поколения от любознателни умове.

От началото на 1982 година Научният център Петника е организирал около 3200 програми (семинари, практически обучения, лагери и малки конференции) с участието на повече от 40 000 гимназисти, студенти и преподаватели с подчертан интерес в областта на науката и технологиите. Днес Петника е най-голамата независима нестопанска организация за извънкласно обучение в областта на науката в югоизточна Европа.

Програмите на Петника помагат на студентите да се концентрират върху научния метод, да изготвят научни доклади и други документи. По този начин те „се обучават в изследователския процес”. Участниците „откриват” разнообразни факти, взаимовръзки, закономерности или модели под ръководството на опитни изследователи. Учебната програма не може да догони бързоразвиващото се научно познание, така че изследователите се фокусират върху развитието на някои научни умения у децата: как да откриват и оценяват информацията, да вникват в съдържанието и правдоподобността, както и да извличат заключения и възможни тълкувания.

Сградата на центъра
Снимка предоставена от Научен
център Петника

Научният център Петника провежда 15 програми в сферата на науката и технологиите (включващи теми и от археологията и астрономията) под формата на няколко семинара. Първият от тях (през зимата с продължителност 7 дни) е шанс студентите да видят Петника отвътре и да разберат как някои учебни предмети могат да бъдат изучавани по неочакван за тях начин. Вторият семинар (през пролетта в рамките на 4-8 дни) е посветен на методологията на изследването, като вниманието е насочено към практическата страна на извеждането му – измерване, използване на апаратурата, чертаене на графики и изготвяне на кратки доклади. След това студентите предлагат изследователски план за летния семинар (с продължителност 13 дни), по време на който извършват по-голямата част от работата. (Разбира се летните семинари имат доста голяма част, която не е посветена на научната дейност – плуване в езерото, лагерни огньове, барбекюта и среднощно свирене на китара.) Четвъртият семинар (през есента, за 4 дни) е шанс да се коригират черновите от проведените изследвания и да се чуят няколко интересни нови лекции.  Последното събитие от годишния цикъл е Научната конференция на студентите в Петника (провеждана в началото на декември), по време на която студентите представят резултатите от работата си и представят своите резюмета за публикуване в Документите на Петника (виж карето). Избрана част от тези документи (на английски) може да бъде намерена onlinew1.

Примерни студентски проекти

По време на Научната конференция на студентите в Петника през 2006 година са представени следните теми:

 • Влияние на ултразвука върху електрохимичното производство на водород върху различните електроди (област химия)
 • Хаотична симулация в RLD веригата (област електроника)
 • Форсиран SMRNN: разпознаване на говор online (област компютърни науки)
 • Видове нарицателни, използвани от децата за типични и нетипични понятиа (област лингвистика)
 • Определяне възрастта на звездни купове (област астрономия)
 • Ролята на окончанията на местоименията при конструкции с инфинитив (област лингвистика)
 • Влияние на Втората световна война върху собствените имена в окръг Savski Venac (област история)
 • Цифрова симулация в едно измерение на свободно движещ се газ (област физика)
 • Връзката между добрите резултати в училище, популярността между съучениците и статусът на „зубрач” (област психология)
 • Археолого-историческа интерпретиране на ролята на манастира Vojlovica (област археология)
 • Връзка между физическите характеристики на абстрактните визуални стимули и съответстващите им значения (област психология)
 • Нови аспекти на приложението на киселинни титранти за определяне на аскорбинова киселина(област химия)

На полето
Снимка предоставена от Научен център Петника
Археологически лагер
Геолози в пещерата Петника

 

Научната конференция на студентите в Петникаw2 е винаги последното събитие от годишния цикъл от 100 семинара за гимназистите. Тя е кулминацията на едногодишната работа на 700 ученици от 200 училища от Сърбия и съседните държави, 400 старши сътрудници и учени от общо 70 университета и научни института, 120 младши сътрудници, студенти и работния екип на Научния център Петника. Участието в конференцията по регламент изисква двугодишно участие в редовните програми на Петника. Представените равоти са на сръбски език, но всички имат резюмета на английски. Разбира се, гостуващите участници от чужбина представят своите разработки на английски.

След реализирането на над 2000 програми в Сърбия, Петника започва международна програма за популяризирането на науката в училищеw3, която е с работен език английски и е насочена към учениците в гимназиалния курс както в Сърбия, така и в чужбина (виж карето). Фактът, че чуждестранните студенти не могат да посещават Петника толкова често, колкото сръбските, променя цялата концепция на програмата. Няма достатъчно време за безкрайните корекции на плановете, докладите и финалните представяния на резултатите от опитите. Всичко трябва да бъде завършено в рамките на 2 седмици. Основната идея зад такова обучение е да се повиши интереса у учениците към научните изследвания и да им се даде възможност да приложат на практика научната методология.

През първите 2 години в тази програма са участвали ученици от 12 държави на възраст 17-20 години. Въпреки голямото разстояние, голяма част от тях участват за пореден път. Третото поредно събиране в рамките на тази програма ще приключи малко преди тази статия да бъде публикувана. Четвъртото ще бъде през август 2008 г.

Участие в Международното научно училище Петника

Международното научно училище Петника събира талантливи ученици от цял свят, необикновено мотивирани да придобият знания чрез изследвания. Следващото събиране в рамките на училището ще бъде през август 2008 г. и всички желаещи ученици на възраст 17-20 г. могат да вземат участие. Формуляри за участие и инструкции могат да бъдат намерени на уеб-сайта на Петникаw1.  Таксата за участие в програмата е €500, за ученици от югоизточна Европа се предлага определена финансова помощ.

“Можем и сами”
Снимка предоставена от Научен
център Петника

Въпреки, че е възможно да изглежда, че център като Петника се нуждае от големи човешки и материални ресурси за провеждането на всички тези програми, на практика той не изисква повече от съответната близост до средно-голям университетски град. Не се нуждае и от модерно оборудване тъй като за обучението чрез изследвания е по-важно да наличието на стимулираща среда, прилична библиотека, компютри, няколко малки лаборатории, където учениците могат да работят, когато пожелаят и разбира се група от ентусиасти, желаещи да споделят и обсъдят своите интереси и идеи. Основният проблем е как хората (учени, учители, обществени лица и спонсори)  да бъдат насърчени да вземат участие в независим проект, целящ да популяризира критичното мислене и страстта към науката сред младите хора – все неща, които не могат лесно да се комерсиализират.

В Петника са особено горди от начина, по който всички често биват насърчавани да споделят идеите си, да демонстрират нови понятия и да „обучават” по-младите си колеги. Има програми за ученици от начален курс, в които инструкторите са само няколко години по-големи от обучаващите се. Програмите за гимназисти са ръководени от студенти. Всички ученици биват насърчавани да задават въпроси и да дискутират по научни теми без значение на каква възраст са.

Не съществуват ролите на учител и ученик, тъй като всеки се учи от останалите. Всички са изследователи – с по-голям или по-малък опит.

Центърът е създаден първоначално за нуждите на учениците, но Петника е и добре известен със специализираните си курсове и уъркшопове за преподаватели. Центърът провежда обучения на стотици учители по естествени и хуманитарни науки и технологии всяка година по същия вълнуващ начин и в същата стимулираща атмосфера, която по косвен начин достига до десетки хиляди ученици. За учителите Петника представлява сборно място, клуб с позитивна атмосфера, където тяхното мнение наистина има значение.

Неадекватното научно обучение и липсата на ентусиазъм у учениците по отношение на науката и технологиите изглежда е проблем по целия свят, не само в Сърбия. В развиващите се страни обаче тежестта на тези проблеми е по-осезателна поради изтичането на мозъци, ограничения достъп до големи научни центрове, остарялата материална база и дидактическата методика. За щастие съществуват все още няколко малки центрове като Петника, които продължават да работят усилено за да премахнат тези бариери, пречещи на развитието на бъдещите учени.

Сесилия (17-годишна, от Швеция) изпраща следното съобщение след участието си в Петника през 2005г.: „Днес най-после успях да направя нещо различно това да спя, да се храня, да разглеждам снимки и да разказвам на семейството си колко сте (Петника) фантастични и колко много искам да се върна (мисля, че вече са доста отегчени да слушат само за вас). Така че вместо това, се срещнах с няколко приятели и им показах снимкити и разказах на ТЯХ колко фантастични сте и колко много искам да се върна…”

Подробности от практиката

В научния център Петника работят 30-35 служители. Тъй като за толкова малък брой хора е невъзможно да ръковорят толкова много програми (от 130 до 150 годишно), на служителите сътрудничат стотици учени. Младши-сътрудниците (студенти и  бивши възпитаници на Петника) също изпълняват много специална роля: над 100 от тях доброволно се включват в програмите като ръковорители или инструктри на по-младите си колеги.

Центърът подържа близки взаимоотношения с над 250 училища в Сърбия и съседните държави за да информира учителите и да ги насърчава да изпратят свои ученици, които да вземат участие.

И накрая… цената. Учениците, коти идват за пръв път в Петника трябва да заплатят таксата за участие. Ако демонстрират достатъчно ентусиазъм и задълбоченост в работата, следващите курсове за тях са безплатни. През последните десет години много международни организации са подкрепили програмите на Петника, а центърът получава финансиране и от правителствени институции, индустриални предприятия и фонда на бившите възпитанили на Петника.

Контакти

За коментари, идеи и въпроси или ако желаете да създадете подобен център във вашата страна, можете да се свържете с екипа на Научен център Петника чрез пощата Petnica Science Center, P.O. Box 6, 14104 Valjevo, Serbia) или чрез email (pi@psc.ac.yu).


Web References

 • w1 – Избрани ученически разработки, LearningPhysicsthroughResearch, могат да се намерят на английски на уеб сайта на Петника: http://pi.petnica.net
 • w2 – За информация относно Годишната Ученическа Научна Конференция на Петника вижте: www.psc.ac.yu/konferencija
 • w3 – Уеб сайтът с международните програми, които Петника провежда: http://pi.petnica.net

Resources

 • (2005) Petnica Summer camps. RTD Info – Magazine for European Research Nov: 39
 • Majić V (2000) The Petnica Science Center, Science Education Newsletter 152: 1-3. www.britishcouncil.org
 • Majić V (2006) Petnica Science Center – Innovative support to gifted students and enthusiastic teachers. IDEASS (Innovation for Development and South-South Cooperation). www.ideassonline.org/pdf/br_40_86.pdf
 • Verbić S, Majić V (2002) Petnica Science Center – A Model for an Institution of Extracurricular Science Education. Science Education International 13: 27-29

Author(s)

Срджан Вербич е ръководител на отдела за международните програми на Петника

Review

Целта на тази статия е да разкаже за успеха на Научния център Петника в Сърбия. Интересно е да се праследи развитието на центъра и да се оцени начина, по който той е повлиял върху научното образование в региона. Да изведеш науката извън класната стая е съществена стъпка към събуждане ентусиазма на учениците към науката. А тази статия може да накара учителите да се замислят над материалната база, с която разполагат в собствените си страни. Центърът Петника очертава пътя, по който изследванията да „оживеят” както за учениците, така и за учителите. (И аз искам да отида!!!) Този център е фантастичен източник на научно образование и би било чудесно всички ученици да могат да имат достъп до подобен център. Той може да послужи като модел за подобни структури навсякъде из Европа. Очаквам с нетърпение да науча повече за международната конференция през август 2008 и през това време ще насърчавам местните училища да вземат участие в нея.

Клара Сийри, Великобритания

License

CC-BY-NC-ND

Download

Download this article as a PDF